Naši zákazníci

1200+ zákazníků věří našemu řešení včetně největších firem v našem regionu.


Seznam.cz je nejnavštěvovanější český internetový portál, jehož domovskou stránku denně navštíví přes 2,5 milionu uživatelů. Seznam.cz nasadil technologie monitoringu datových toků a analýzy chování sítě, které poskytují viditelnost do síťového provozu a umožňují automatickou detekci útoků, anomálií a hrozeb.

Otevřít Seznam.cz případovou studii

"Flowmon je nedílnou součástí komplexního systému, která sbírá data o síťovém provozu od partnerských institucí a detekuje anomálie, čímž nám dopomáhá zlepšovat obranyschopnost jednotlivých organizací obohacením o globální bezpečnostní nadhled."

Otevřít NÚKIB případovou studii

Stanislav Bárta

Vedoucí oddělení analýzy síťového provozu

Společnost Vodafone (dříve UPC Česká republika) používá Flowmon k plnění zákonných požadavků a oceňuje také schopnost výrobce doplňovat funkcionalitu dle požadavků zákazníků. UPC Česká republika je největším českým poskytovatelem placených televizních služeb a širokopásmového vysokorychlostního internetu.

Otevřít Vodafone případovou studii

"Naší zákazníci spoléhají, že jim dopomůžeme k úspěchu chytrou adopcí nových technologií. Díky síťové viditelnosti od Flowmonu, spolu se špičkovou zákaznickou podporou, víme, že je v tomto nezklameme. Řešení splnilo veškeré naše požadavky a navíc našim technikům nezabralo ani vteřinku naučit se je používat."

Jan Dvořák

Product Manager

Flowmon pomáhá společnosti Kofola překonat výzvy monitorování, odstraňování potíží a detekci anomálií v rozsáhlé počítačové síti s tisícemi zařízeními, více než 100 nezávislými LAN a dvěma evropskými datacentry. Společnost Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů v Evropě.

Otevřít Kofola případovou studii

"Díky řešení Flowmon máme jistotu, že žádný problém neuniká naší pozornosti a vždy máme čas zakročit a věci napravit. Poskytuje nám poznatky, které nám umožňují proaktivní správu naší operační sítě a tím zajištění stabilní dodávky služeb našim zákazníkům."

Otevřít eg.d případovou studii

Martin Keprt

Vedoucí správy kybernetické a fyzické bezpečnosti

Síťové oddělení zodpovědné za troubleshooting a síťovou bezpečnost výrobního závodu Kia Motors Slovakia nasadilo řešení Flowmon, aby mohlo lépe reagovat na výkonnostní a provozní problémy a anomálie v infrastruktuře.

Otevřít KIA případovou studii

Nasazené řešení od Flowmon poskytuje zákazníkovi detailní pohled do síťového provozu, bezpečnostní incidenty a automatickou detekcí hrozeb. Zákazník oceňuje kompatibilitu s aktivními prvky sítě a díky tomu také cenovou výhodu řešení. Raiffeisenbank je jedna z největších a nejvýznamnějších bank na českém trhu.

Otevřít Raiffeisen případovou studii

Řešení Flowmon pomáhá společnosti ČD Telematika s monitorováním sítě v reálném čase, plněním legislativních povinnosti v oblasti Data Retention a automatickou detekcí bezpečnostních hrozeb a útoků. Firma patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb z oblasti telekomunikací a informatiky v České republice.

Otevřít ČD Telematika případovou studii

„Když máte síť rozdělenou do dvou geograficky vzdálených měst se samostatným přístupem do internetu, je poměrně složité ji efektivně spravovat a kontrolovat. To se změnilo nasazením Flowmon sond do obou lokalit. Díky nim je viditelnost do provozu sítě jednoduší a také mnohem jednoduší je i řešení vzniklých problémů..."

Otevřít Slezská univerzita případovou studii

Jiří Sléžka

Vedoucí oddělení síťové infrastruktury CIT

Koncern AEGON je jednou z největších finančních skupin na světě, která poskytuje životní pojištění, důchodové pojištění a investiční produkty. Nasazením Flowmon koncern plní nejen bezpečnostní a legislativní požadavky pro síťový monitoring, ale také výrazně urychlil řešení provozních problémů a správy sítě.

Otevřít Aegon případovou studii

Peter Šterbák

IT ředitel společnosti

HZS zajišťuje ochranu životů a zdraví obyvatel České republiky. Aby mohl tyto cíle naplňovat, je správná funkčnost a zabezpečení informačních technologií, které využívá, klíčová. “Bezpečnostní analýza ukázala, že antivir a firewall na perimetru sítě již nedostačují.”

Otevřít HZS JK případovou studii

Jakub Mauric

Pracovník ICT

NAFTA je přední slovenská společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování zemního plynu. Flowmon přinesl společnosti automatickou detekci a hlášení anomálií síťového provozu z provozních a bezpečnostních důvodů. "Flowmon nám pomáhá řešit incidenty v síti, a to díky detailnímu vhledu do síťového provozu."

Otevřít NAFTA případovou studii

Pražská akademická počítačová síť PASNET je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat provozovaná sdružením PASNET. Na Flowmon oceňují možnost rychlé detekce zdroje problému v případě útoků či anomálií provozu negativně ovlivňujících kvalitu či dostupnost poskytovaných služeb.

Otevřít Pasnet případovou studii

Synthos S.A. je největším výrobcem pěnového polystyrenu v Evropě a jedním z největších výrobců na světě. Technologicky náročná výroba klade vysoké nároky jak na správné fungování IT, tak na bezpečnost. Díky Flowmon získali správci nástroj pro rychlou identifikaci bezpečnostních i provozních problémů a vytváření podmínek pro hladký chod výroby.

Otevřít Synthos případovou studii

"Díky Flowmon ihned odhalíme vznikající problém, který by mohl negativně ovlivnit provoz celé sítě," říkají administrátoři sítě UTB, kterou využívá více jak deset tisíci uživatelů.

Otevřít UTB případovou studii

Oborová zdravotní pojišťovna je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. OZP nasadila řešení Flowmon APM k zlepšení dostupnosti a spolehlivosti svých kritických aplikací. Aplikační odezva a spokojenost uživatelů je pro OZP hlavní prioritou a Flowmon APM pomáhá odhalit a optimalizovat problémy dříve, než je pocítí uživatelé.

Otevřít OZP případovou studii

Spolupráce se Soitron Group přináší zákazníkům kombinaci špičkových bezpečnostních technologií s odborným poradenstvím při diagnostice a vyhodnocování hrozeb pro IT infrastrukturu i firemní procesy.

Otevřít Soitron Group případovou studii

O2 IT Services si vybrala řešení Flowmon kvůli jeho pokročilým detekčním schopnostem ke zvýšení bezpečnosti vnitřní sítě a k jeho integraci s existujícím vlastním bezpečnostním řešením, které nabídla zákazníkům jako službu. Společnost O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií se službami pokrývajícími celý životní cyklus IT.

Otevřít O2 IT Services případovou studii

"Naším cílem bylo rozšířit stávající prvky bezpečnosti IT v Thomayerově nemocnici (firewall, IDS/IPS, antivir, spamfilter, bezpečnostní politiky) o další stupeň." Vedle jiných výhod zákazník oceňuje jednoduše použitelné webové rozhraní a rychlou implementaci řešení Flowmon.

Otevřít případovou studii Thomayerovy nemocnice

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice a vedoucím ústavem pro vzdělání na Moravě. MU má rozsáhlou infrastrukturu s 9 fakultami, ústavy a kampusem po celém městě Brně. Flowmon ji pomáhá monitorovat síť pro rutinní operace univerzitního bezpečnostního týmu (CSIRT-MU).

Otevřít MUNI případovou studii

Společnost Čepro garantuje transport, skladování a prodej ropných produktů. "Prioritou naší společnosti bylo nasazením řešení Flowmon zajistit splnění požadavků na kritickou informační infrastrukturu z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti." hodnotí vedoucí odboru IT společnosti Čepro.

Otevřít Čepro případovou studii

Geco je největším distributorem a prodejcem tabákových a loterijních produktů v České republice s více jak pětadvacetiletou historií. Díky viditelnosti do síťového provozu mohou okamžitě reagovat na chování uživatelů a bezpečnostní hrozby, a to zároveň na interní síti i na sítích připojených k internetu.

Otevřít Geco případovou studii

"Řešení umožnilo efektivní vyhledání a vyhodnocení problémových segmentů sítě, vyřešit problémy a nastavit infrastrukturu s ohledem na co největší bezpečnost a rychlost v rámci možností použitých technologií." Krajský úřad Olomouckého kraje vykonává zákonem stanovenou samosprávu, pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Otevřít Olomoucký kraj případovou studii

SAINT-GOBAIN ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem skleněných vláken v Evropě. Ve svých výrobních závodech sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace. Firma zaměstnává více než 2 000 pracovníků. Roční obrat v 2017 dosáhl 7,6 miliard Kč.

Otevřít Adfors případovou studii

Flowmon poskytuje cenný přehled o provozu a detekci bezpečnostních incidentů v rozsáhlé metropolitní datové síti, která zajišťuje konektivitu pro více než 100 organizací. Správa informačních technologií města Plzně poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro organizace zřizované městem.

Otevřít SITMP případovou studii

Řešení Flowmon nasazené v Kybernetickém operačním centru Jihomoravského kraje vytváří komplexní obraz o stavu kybernetické bezpečnosti nejen na kraji, ale i v jeho organizacích. Díky řešení Flowmon je zajištění IT bezpečnosti krajských organizací jednodušší a dostupnější.

Otevřít Jihomoravský kraj případovou studii

Veletrhy Brno jsou nejvýznamnější veletržní společností ve střední Evropě. Používání standardního Cisco NetFlow umožňuje zákazníkovi kdykoliv rozšířit řešení od Flowmon a zpracovávat data z nových zdrojů v již nasazeném Flowmon ADS.

Otevřít BVV případovou studii

VEOLIA VODA je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu, kde prostřednictvím svých dceřiných společností zásobuje 3,7 miliónů obyvatel. Flowmon je pro VEOLIA VODA jedním z nepostradatelných nástrojů pro sledování síťového provozu a síťovou bezpečnost.

Otevřít VEOLIA VODA případovou studii

Kromě viditelnosti do síťového provozu a detekce anomálií používá společnost AT Computers řešení Flowmon také k analýze výkonu, měření uživatelské zkušenosti a odstraňování potíží s webovými aplikacemi kritickými pro business. AT Computers je jedním z největších distributorů informačních technologií v regionu Česko-Slovensko-Polsko.

Otevřít AT Computers případovou studii

Společnost AVE CZ patřící do rakouského koncernu AVE je jedním z předních podniků v oblasti odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Flowmon pomáhá AVE optimalizovat provoz a odhalovat problémy se sítí. V důsledku toho AVE výrazně snižuje zátěž interní sítě a také celé sítě MPLS a díky tomu šetří tisíce euro každý měsíc.

Otevřít AVE případovou studii

Zákazník oceňuje především přehled o dění v síti včetně historie. Řešení Flowmon umožnilo také zkrácení doby reakce na provozní a bezpečnostní události. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se Třinecké železárny řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě.

Otevřít Třinecké železárny případovou studii

"Řešení Flowmon umožnilo našim zákazníkům nabídnout nové inovativní řešení pro zajištění stabilní a bezpečné sítě. Řešení jsme implementovali u řady zákazníků ze segmentu komerční sféry, státní správy, ISP a telco a máme velmi pozitivní zpětnou vazbu."

Zbyszek Lugsch

Člen představenstva NTT - globální poskytovatel ICT

OTP Banka disponuje sítí 58 poboček po celém Slovensku. Cílem bylo najít vhodné řešení s rozšířenou funkcionalitou pro integraci se SIEM. Řešení sestávající ze sondy s integrovaným kolektorem a modulem ADS pomáhá identifikovat a řešit různé bezpečnostní a provozní problémy související s komunikací procházející přes centrálu.

Otevřít OTP banka případovou studii

Slovenská Sporiteľňa patří s téměř 2,4 miliony klienty a čtyřmi tisíci zaměstnanci k největším bankám na Slovensku. Díky integraci Flowmon se standardními nástroji pro správu bezpečnostních incidentů zlepšil zákazník ve své rozsáhlé síťové infrastrutuře svou schopnost identifikovat incidenty a umožnil na ně včas reagovat.

Otevřít Slovenská Sporiteľňa případovou studii

Slovenský telekomunikační operátor SWAN využil pro svou novou službu řešení Flowmon DDoS Defender spolupracující s mitigační technologii společnosti F5. Tato kombinace poskytuje v oblastech monitoringu a analýzy síťového provozu, jakož i zabezpečení před kybernetickými hrozbami, optimální poměr ceny a hodnoty.

Otevřít SWAN případovou studii

MVV na Flowmon oceňuje zaměření se na monitorování sítí zároveň z provozního i bezpečnostního aspektu a schopnost udržovat krok s novými bezpečnostními trendy a výzvami. MVV Energie CZ je dynamicky se rozvíjející energetická skupina, kterou tvoří patnáct dceřiných společností působících v různých městech České republiky.

Otevřít MVV případovou studii

Flowmon pomáhá společnosti Bonatrans získat viditelnost síťového provozu jak v jejich sídle, tak i v pobočkách v Asii. Zákazník oceňuje především jednoduchost nasazení, výkon a detekční schopnosti zachytit nežádoucí a škodlivý provoz. Bonatrans je nadnárodní společnost vyrábějící kompletní sortiment kol pro všechny typy kolejových vozidel.

Otevřít Bonatrans případovou studii

"Díky řešení Flowmon ADS, které automaticky provádí behaviorální analýzu, budeme schopni provoz na síti kompletně rozkrýt, odhalit problémy a útoky v reálném čase a tím pádem na ně pružně reagovat" sděluje DM Drogerie Markt, jeden z nejvýznamnějších prodejců drogistického zboží ve střední a východní Evropě.

Otevřít DM případovou studii

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Kontakt

Spojte se s námi

Máte otázky k produktům nebo řešením? Rádi se s vámi spojíme a vše probereme.
Kontaktovat