Naši zákazníci

1500+ zákazníků věří našemu řešení včetně největších firem v našem regionu.

Sega
Vodafone
Seznam

Seznam.cz je nejnavštěvovanější český internetový portál, jehož domovskou stránku denně navštíví přes 2,5 milionu uživatelů. Seznam.cz nasadil technologie monitoringu datových toků a analýzy chování sítě, které poskytují viditelnost do síťového provozu a umožňují automatickou detekci útoků, anomálií a hrozeb.

Přečtěte si celý popis projektu
Vodafone

Společnost Vodafone (dříve UPC Česká republika) používá Flowmon k plnění zákonných požadavků a oceňuje také schopnost výrobce doplňovat funkcionalitu dle požadavků zákazníků. UPC Česká republika je největším českým poskytovatelem placených televizních služeb a širokopásmového vysokorychlostního internetu.

Přečtěte si celý popis projektu
cd-telematika
Řešení Flowmon pomáhá společnosti ČD Telematika s monitorováním sítě v reálném čase, plněním legislativních povinnosti v oblasti Data Retention a automatickou detekcí bezpečnostních hrozeb a útoků. Firma patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb z oblasti telekomunikací a informatiky v České republice.
Přečtěte si celý popis projektu
Nasazené řešení od Flowmon poskytuje zákazníkovi detailní pohled do síťového provozu, bezpečnostní incidenty a automatickou detekcí hrozeb. Zákazník oceňuje kompatibilitu s aktivními prvky sítě a díky tomu také cenovou výhodu řešení. Raiffeisenbank je jedna z největších a nejvýznamnějších bank na českém trhu.
Přečtěte si celý popis projektu
„Když máte síť rozdělenou do dvou geograficky vzdálených měst se samostatným přístupem do internetu, je poměrně složité ji efektivně spravovat a kontrolovat. To se změnilo nasazením Flowmon sond do obou lokalit. Díky nim je viditelnost do provozu sítě jednoduší a také mnohem jednoduší je i řešení vzniklých problémů..."
Jiří Sléžka
Vedoucí oddělení síťové infrastruktury CIT
Přečtěte si celý popis projektu
HZS zajišťuje ochranu životů a zdraví obyvatel České republiky. Aby mohl tyto cíle naplňovat, je správná funkčnost a zabezpečení informačních technologií, které využívá, klíčová. “Bezpečnostní analýza ukázala, že antivir a firewall na perimetru sítě již nedostačují.”

 

Jakub Mauric
Pracovník ICT
Přečtěte si celý popis projektu

NAFTA je přední slovenská společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování zemního plynu. Flowmon přinesl společnosti automatickou detekci a hlášení anomálií síťového provozu z provozních a bezpečnostních důvodů. "Flowmon nám pomáhá řešit incidenty v síti, a to díky detailnímu vhledu do síťového provozu."

Přečtěte si celý popis projektu
Pražská akademická počítačová síť PASNET je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat provozovaná sdružením PASNET. Na Flowmon oceňují možnost rychlé detekce zdroje problému v případě útoků či anomálií provozu negativně ovlivňujících kvalitu či dostupnost poskytovaných služeb.
Přečtěte si celý popis projektu
Synthos S.A. je největším výrobcem pěnového polystyrenu v Evropě a jedním z největších výrobců na světě. Technologicky náročná výroba klade vysoké nároky jak na správné fungování IT, tak na bezpečnost. Díky Flowmon získali správci nástroj pro rychlou identifikaci bezpečnostních i provozních problémů a vytváření podmínek pro hladký chod výroby.
Přečtěte si celý popis projektu
Díky Flowmon ihned odhalíme vznikající problém, který by mohl negativně ovlivnit provoz celé sítě," říkají administrátoři sítě UTB, kterou využívá více jak deset tisíci uživatelů.
Přečtěte si celý popis projektu
Spolupráce se Soitron Group přináší zákazníkům kombinaci špičkových bezpečnostních technologií s odborným poradenstvím při diagnostice a vyhodnocování hrozeb pro IT infrastrukturu i firemní procesy.
Přečtěte si celý popis projektu
O2 IT Services si vybrala řešení Flowmon kvůli jeho pokročilým detekčním schopnostem ke zvýšení bezpečnosti vnitřní sítě a k jeho integraci s existujícím vlastním bezpečnostním řešením, které nabídla zákazníkům jako službu. Společnost O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií se službami pokrývajícími celý životní cyklus IT.
Přečtěte si celý popis projektu
Naším cílem bylo rozšířit stávající prvky bezpečnosti IT v Thomayerově nemocnici (firewall, IDS/IPS, antivir, spamfilter, bezpečnostní politiky) o další stupeň." Vedle jiných výhod zákazník oceňuje jednoduše použitelné webové rozhraní a rychlou implementaci řešení Flowmon.
Přečtěte si celý popis projektu
cepro
Společnost Čepro garantuje transport, skladování a prodej ropných produktů. "Prioritou naší společnosti bylo nasazením řešení Flowmon zajistit splnění požadavků na kritickou informační infrastrukturu z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti." hodnotí vedoucí odboru IT společnosti Čepro.
Přečtěte si celý popis projektu
geco
Geco je největším distributorem a prodejcem tabákových a loterijních produktů v České republice s více jak pětadvacetiletou historií. Díky viditelnosti do síťového provozu mohou okamžitě reagovat na chování uživatelů a bezpečnostní hrozby, a to zároveň na interní síti i na sítích připojených k internetu.
Přečtěte si celý popis projektu
Řešení umožnilo efektivní vyhledání a vyhodnocení problémových segmentů sítě, vyřešit problémy a nastavit infrastrukturu s ohledem na co největší bezpečnost a rychlost v rámci možností použitých technologií." Krajský úřad Olomouckého kraje vykonává zákonem stanovenou samosprávu, pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Přečtěte si celý popis projektu
SAINT-GOBAIN ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem skleněných vláken v Evropě. Ve svých výrobních závodech sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace. Firma zaměstnává více než 2 000 pracovníků. Roční obrat v 2017 dosáhl 7,6 miliard Kč.
Přečtěte si celý popis projektu
Flowmon poskytuje cenný přehled o provozu a detekci bezpečnostních incidentů v rozsáhlé metropolitní datové síti, která zajišťuje konektivitu pro více než 100 organizací. Správa informačních technologií města Plzně poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro organizace zřizované městem.
Přečtěte si celý popis projektu
bvv

Veletrhy Brno jsou nejvýznamnější veletržní společností ve střední Evropě. Používání standardního Cisco NetFlow umožňuje zákazníkovi kdykoliv rozšířit řešení od Flowmon a zpracovávat data z nových zdrojů v již nasazeném Flowmon ADS.

Přečtěte si celý popis projektu

Řešení Flowmon nasazené v Kybernetickém operačním centru Jihomoravského kraje vytváří komplexní obraz o stavu kybernetické bezpečnosti nejen na kraji, ale i v jeho organizacích. Díky řešení Flowmon je zajištění IT bezpečnosti krajských organizací jednodušší a dostupnější.

Přečtěte si celý popis projektu
Kromě viditelnosti do síťového provozu a detekce anomálií používá společnost AT Computers řešení Flowmon také k analýze výkonu, měření uživatelské zkušenosti a odstraňování potíží s webovými aplikacemi kritickými pro business. AT Computers je jedním z největších distributorů informačních technologií v regionu Česko-Slovensko-Polsko.

Přečtěte si celý popis projektu
ave

Společnost AVE CZ patřící do rakouského koncernu AVE je jedním z předních podniků v oblasti odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Flowmon pomáhá AVE optimalizovat provoz a odhalovat problémy se sítí. V důsledku toho AVE výrazně snižuje zátěž interní sítě a také celé sítě MPLS a díky tomu šetří tisíce euro každý měsíc.

Přečtěte si celý popis projektu

Zákazník oceňuje především přehled o dění v síti včetně historie. Řešení Flowmon umožnilo také zkrácení doby reakce na provozní a bezpečnostní události. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se Třinecké železárny řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě.

Přečtěte si celý popis projektu
OTP Banka disponuje sítí 58 poboček po celém Slovensku. Cílem bylo najít vhodné řešení s rozšířenou funkcionalitou pro integraci se SIEM. Řešení sestávající ze sondy s integrovaným kolektorem a modulem ADS pomáhá identifikovat a řešit různé bezpečnostní a provozní problémy související s komunikací procházející přes centrálu.

 

Přečtěte si celý popis projektu

MVV na Flowmon oceňuje zaměření se na monitorování sítí zároveň z provozního i bezpečnostního aspektu a schopnost udržovat krok s novými bezpečnostními trendy a výzvami. MVV Energie CZ je dynamicky se rozvíjející energetická skupina, kterou tvoří patnáct dceřiných společností působících v různých městech České republiky.

Přečtěte si celý popis projektu
bonatrans

Flowmon pomáhá společnosti Bonatrans získat viditelnost síťového provozu jak v jejich sídle, tak i v pobočkách v Asii. Zákazník oceňuje především jednoduchost nasazení, výkon a detekční schopnosti zachytit nežádoucí a škodlivý provoz. Bonatrans je nadnárodní společnost vyrábějící kompletní sortiment kol pro všechny typy kolejových vozidel.

Přečtěte si celý popis projektu
dm

Díky řešení Flowmon ADS, které automaticky provádí behaviorální analýzu, budeme schopni provoz na síti kompletně rozkrýt, odhalit problémy a útoky v reálném čase a tím pádem na ně pružně reagovat" sděluje DM Drogerie Markt, jeden z nejvýznamnějších prodejců drogistického zboží ve střední a východní Evropě.

Přečtěte si celý popis projektu

Oborová zdravotní pojišťovna je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. OZP nasadila řešení Flowmon APM k zlepšení dostupnosti a spolehlivosti svých kritických aplikací. Aplikační odezva a spokojenost uživatelů je pro OZP hlavní prioritou a Flowmon APM pomáhá odhalit a optimalizovat problémy dříve, než je pocítí uživatelé.

Přečtěte si celý popis projektu

Síťové oddělení zodpovědné za troubleshooting a síťovou bezpečnost výrobního závodu Kia Motors Slovakia nasadilo řešení Flowmon, aby mohlo lépe reagovat na výkonnostní a provozní problémy a anomálie v infrastruktuře.

Přečtěte si celý popis projektu

"Díky řešení Flowmon máme jistotu, že žádný problém neuniká naší pozornosti a vždy máme čas zakročit a věci napravit. Poskytuje nám poznatky, které nám umožňují proaktivní správu naší operační sítě a tím zajištění stabilní dodávky služeb našim zákazníkům."

Martin Keprt
Vedoucí správy kybernetické a fyzické bezpečnosti
Přečtěte si celý popis projektu
"Flowmon je nedílnou součástí komplexního systému, která sbírá data o síťovém provozu od partnerských institucí a detekuje anomálie, čímž nám dopomáhá zlepšovat obranyschopnost jednotlivých organizací obohacením o globální bezpečnostní nadhled."
Stanislav Bárta
Vedoucí oddělení analýzy síťového provozu
Přečtěte si celý popis projektu

VEOLIA VODA je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu, kde prostřednictvím svých dceřiných společností zásobuje 3,7 miliónů obyvatel. Flowmon je pro VEOLIA VODA jedním z nepostradatelných nástrojů pro sledování síťového provozu a síťovou bezpečnost.

Přečtěte si celý popis projektu
"Koncern AEGON je jednou z největších finančních skupin na světě, která poskytuje životní pojištění, důchodové pojištění a investiční produkty. Nasazením Flowmon koncern plní nejen bezpečnostní a legislativní požadavky pro síťový monitoring, ale také výrazně urychlil řešení provozních problémů a správy sítě.''
Peter Šterbák
IT ředitel společnosti
Přečtěte si celý popis projektu

Slovenská Sporiteľňa patří s téměř 2,4 miliony klienty a čtyřmi tisíci zaměstnanci k největším bankám na Slovensku. Díky integraci Flowmon se standardními nástroji pro správu bezpečnostních incidentů zlepšil zákazník ve své rozsáhlé síťové infrastrutuře svou schopnost identifikovat incidenty a umožnil na ně včas reagovat.

Přečtěte si celý popis projektu
masaryk university

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice a vedoucím ústavem pro vzdělání na Moravě. MU má rozsáhlou infrastrukturu s 9 fakultami, ústavy a kampusem po celém městě Brně. Flowmon ji pomáhá monitorovat síť pro rutinní operace univerzitního bezpečnostního týmu (CSIRT-MU).

Přečtěte si celý popis projektu
kofola
"Flowmon gives us a proactive tool for the debugging, redesign and planning of our ICT environment."

 

 

Milan Zmarzlak
Head of the ICT Department at Kofola
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Kontakt

Spojte se s námi

Máte otázky k produktům nebo řešením? Rádi se s vámi spojíme a vše probereme.

Kontaktovat