Flowmon

Analýza šifrovaného provozu

Tradiční metody monitorování šifrovaného provozu spoléhají na SSL proxy servery dešifrující provoz, následnou analýzu a opětovné zašifrování. Takový přístup je náročný na výpočetní zdroje a navíc prolamuje soukromí komunikace.

Flowmon s dešifrováním neztrácí čas. Namísto toho sbírá a analyzuje metadata o šifrovaném provozu, aby je následně interpretoval v souvislosti s tím, jak využívají síťový provoz a jaké je jejich chování. Tento elegantní přístup přináší vhled do šifrovaného provozu, který respektuje soukromí komunikace a který zároveň mnohem lépe škáluje než přístupy založené na dekrypci.

Díky funkcím řešení flowmon můžete plně využívat výhod šifrování, aniž byste ztráceli schopnost detekovat malware, řídit rizika a rychle řešit problémy.

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata