Flowmon
Kemp Flowmon sonda
Máte přehled o tom, kdo, co a kdy dělá ve vaší síti? Kemp Flowmon sonda je nejvýkonnější exportér datových toků na trhu, se kterým vám tyto informace nikdy nebudou chybět. Můžete tak efektivně řešit provozní problémy, detekovat kybernetické hrozby nebo monitorovat uživatelskou zkušenost vašich služeb.
Více informací
Kemp Flowmon sonda

Vyřešte až 95 % problémů v síti pomocí
analýzy datových toků a L7 monitoringu.

Zákazníci spoléhající na Flowmon sond

Klíčové funkce a přínosy

Flowmon sonda vám poskytne hlubokou viditelnost do síťového provozu za účelem
řešení problémů ovlivňujících user experience.

Rychlé porozumění a vizualizace

Flowmon sonda sbírá síťová data, která filtruje za účelem získání relevantních informací. Díky tomu lze provoz analyzovat a srozumitelně vizualizovat, přičemž se dramaticky snižuje čas potřebný k investigaci problému a kapacitní náročnost.

Univerzální nasazení

Flowmon sondu nasadíte v kterékoliv síti od 10 Mbps po 100 Gbps bez dopadu na provoz samotný. Na typu a složitosti sítě nezáleží. Jako virtuální řešení (appliance) může být sonda nasazena ve virtuálních prostředích VMware, Hyper-V nebo OpenStack KVM. Jako cloudová aplikace je k dispozici pro Amazon AWS, Microsoft Azure a Google Cloud.

Neinvazivní řešení

Sonda se do vaší sítě pasivně připojuje přes SPAN port nebo TAP zařízení. Nijak neovlivňuje provoz sítě samotné, z pohledu vrstev L2/L3 je plně transparentní. Sonda navíc podporuje i vzdálený monitoring pomocí GRE, ERSPAN nebo VxLAN.

Statistiky ze všech síťových vrstev

Sonda sbírá informace z vrstev L2-L4 o komunikujících IP adresách, protokolech, server response time, round trip time, jitter a dalších. Díky IPFIX rozšířením poskytuje další data z vrstvy L7, jako jsou hostname, URL, informace o prohlížeči pro HTTP a HTTPS protokoly a další položky k protokolům DNS, DHCP, SQL, SMTP, Samba/CIFS.

Škálovatelnost

Jediná Flowmon sonda vám dá vše, co potřebujete k monitorování menší sítě, nebo v kombinaci s Flowmon kolektorem pokryjete i ty nejkomplexnější, velké a složitě distribuované sítě.

Typické využití Flowmon sondy

Monitoring síťového provozu
Monitoring síťového provozu
Pomocí řady metrik sonda nabízí detailní pohled na výkon vašeho síťového prostředí. Měří zpoždění serveru (Server Response Time), zpoždění sítě (Round Trip Time), Jitter, TCP retransmise nebo poukazuje na špatné uspořádání paketů.
Troubleshooting a forenzní analýza
Troubleshooting a forenzní analýza
Flowmon zaznamenává uživatelské transakce s aplikacemi, díky čemuž porozumíte výkonnosti napříč IT prostředím. Statistiky, stejně jako pakety, jsou uchovávány v neagregované podobě a jsou tedy plně vyhovující pro forenzní analýzu.
Kapacitní plánování
Kapacitní plánování
Transparentnost a znalost budoucích nároků sítě jsou základem pro sladění cílů organizace s moderním digitálním prostředím a jejich „překladem“ do provozních požadavků. S Flowmonem transformujete reaktivní IT do proaktivního hráče podporujícího úspěch organizace.
Monitoring cloudu
Monitoring cloudu
Monitoring interakcí mezi uživateli a aplikacemi, pomocí analýzy síťového provozu, umožňuje odhalit úzká hrdla výkonnosti napříč doručovacím řetězcem služby. Lze tak jasně určit, zda jsou problémy na straně uživatele nebo poskytovatele cloudové služby.
Rozpoznání aplikací
Rozpoznání aplikací
Flowmon reportuje užívání aplikací pomocí analýzu L7 paketů a exportem NBAR2 name (Network-based Application Recognition) nebo poskytuje informace o zdroji a cíli síťového provozu pomocí Autonomous System Number.
Analýza šifrovaného provozu
Analýza šifrovaného provozu
Flowmon sonda sbírá metadata o síťovém provozu ve formátu IPFIX, které navíc obohacuje o další informace z protokolu TLS. Uživatel tak získává dostatek informací o provozu pro identifikaci již nepodporovaných SSL certifikátů, certifikátů nekompatibilních s politikou organizace, prověření síly šifrování nebo odhalení starých verzí TLS obsahujících chyby a zranitelnosti.

Integrace

Flowmon sonda nabízí široké možnosti integrace s komplementárními nástroji a platformami. Datové toky lze exportovat do řady cílových aplikací a v různých formátech. Například poslat IPFIX do Flowmon kolektoru, NetFlow v9 do SIEM systému, NetFlow v5 do starších systémů apod. Loggování skrze syslog je alternativní možností pro export dat do platforem nepodporujících formáty datových toků. Flowmon sonda umožňuje maximalizovat investice do vašeho stávajícího síťového vybavení tím, že svá zařízení využijete jako zdroj vždy přesných telemetrických dat.

Síťová telemetrie

Využijte svoji stávající infrastrukturu jako sensor. Generujte NetFlow, IPFIX, jFlow nebo NetStream ze síťových prvků a dalších zdrojů, jako jsou veřejná cloudová prostředí, firewally, virtualizační platformy nebo packet brokery.

FortinetIXIAAzureAWSVMware
and more

Funkce Flowmon sondy

Klíč k modernímu monitoringu síťového provozu

Flowmon sonda exportuje síťová a aplikační telemetrická data ve formě datových toků získávaných z paketů. Poskytuje statistiky a metadata na všech síťových vrstvách.

L2

Sonda dekapsuluje provoz pro monitoring komunikací mezi uživatelem a aplikací. Toto je dostupné pro všechny hlavní protokoly, včetně GRE a OTV. Taková úroveň viditelnosti je aplikovatelná i v MPLS sítích s cílem získat viditelnost do provozu každého účtu/uživatele, stejně jako v síti segmentované do VLAN.

L3/L4

Standardní položky standardu NetFlow, jako je IP adresa, port, protokol, stejně jako proprietární metriky: měření výkonnosti sítě, viditelnost do VxLAN pro vzdálený monitoring (například pro cloud, navíc k možnostem L2 jako GRE a ERSPAN) nebo ASN analýza.

L7

Poskytuje hlubší pochopení nejčastějších protokolů, jako jsou HTTP, HTTPS, SQL, DNS/DHCP, VoIP, Samba, email a další.

Další zdroje o Flowmon sondě