Monitorování výkonnosti sítě

Síťová infrastruktura je nervovou soustavou každé moderní organizace. Její výpadky, úzká místa a další nedokonalosti mohou negativně ovlivnit práci zaměstnanců, spokojenost zákazníků a tím i produktivitu společnosti. Flowmon dává síťovým administrátorům do rukou nástroj pro analýzu výkonnosti sítě, identifikaci příčin a rychlé odlišení problémů na úrovni databáze, sítě a aplikací.

Spustit demo

Měření výkonnosti sítě s milisekundovou přesností

Flowmon je pokročilý nástroj pro monitorování výkonových parametrů sítě (network performance monitoring, NPM). Administrátorům pomáhá rychle diagnostikovat a řešit výkonnostní problémy, nacházet příležitosti pro zlepšení, měřit user experience nebo například kontrolovat dodržování SLA. Řešení je založeno na Flowmon sondě doručující indikátory výkonnosti (viz níže) jako součást rozšířených IPFIX statistik na Flowmon kolektor, který je ukládá pro následnou analýzu. Všechny důležité NPM indikátory a statistiky týkající se IP komunikace uživateli zprostředkovává přehledné GUI (Flowmon monitorovací centrum) v rámci vizualizovaných top statistik, analýz a reportů. Flowmon kolektor je plně kompatibilní s Cisco standardem AVC (Application Visibility and Control), díky čemuž je možné získat NPM charakteristiky i z Cisco prvků.

Flowmon sleduje tyto výkonové parametry sítě:

  • RTT (Round Trip Time) –zpoždění způsobené sítí. Indikátor je měřen u TCP komunikací od klienta k serveru a jde o součet dob trvání zaslání paketů od klienta a jeho potvrzení serverem.
  • SRT (Server Response Time) – zpoždění způsobené serverem (síťovou službou nebo aplikací). Indikátor je měřen u TCP komunikací od serveru ke klientovi a jde o dobu trvání od potvrzení paketu/požadavku klienta po začátek vyřizování požadavku klienta, kdy server začíná posílat klientovi data.
  • Retransmise – počet znovu zaslaných paketů v důsledku poškození nebo ztráty.
  • Zpoždění – zpoždění mezi jednotlivými pakety, minimální, maximální, průměrná hodnota a odchylka. Indikátor je měřen pro oba směry síťové komunikace.
  • Jitter – je počítán z doby zpoždění a představuje kolísání hodnoty zpoždění, minimální, maximální, průměrnou hodnotu a odchylku.
  • Out-of-order Packets – počet paketů doručených mimo pořadí, ve kterém byly zaslány.
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo