Flowmon

Moderní monitoring sítí pro telekomunikace a poskytovatele internetových služeb

Telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetových služeb čelí neustále rostoucímu množství dat, větší komplexnosti systémů i všudypřítomným bezpečnostním hrozbám. Aby zachovali spolehlivost a permanentní dostupnost svých služeb, musí vědět, co se v jejich sítích děje. Proto se obrací na řešení Flowmon, díky kterému mohou optimalizovat peeringové dohody, zajistit stabilitu služeb a zároveň rozšířit svoji nabídku zákazníkům o pokročilá bezpečnostní řešení.

Flowmon pro ISP  Stáhnout Trial Verzi

Když na výkonu a dostupnosti záleží

S Flowmonem získávají administrátoři moderní nástroj pro řízení výkonnosti sítí a aplikací, který využívá pokročilé technologie monitorování a analýzy datových toků (NetFlow/IPIFIX). Toto řešení bylo vyvinuto, aby plně vyhovělo požadavkům provozovatelů rozsáhlých infrastruktur s vysokými požadavky na dostupnost a umožnilo jim mít detailní přehled o tom, co se v jejich sítích děje. Flowmonu jim dává kontrolu nad dostupností služeb, pomáhá rychleji řešit provozní problémy, nacházet prostor pro optimalizaci a zvyšovat spokojenost uživatelů aplikací. Zjistěte více o řešení Flowmon, technologii monitorování datových toků a analýze chování v síti.

Díky své výkonnosti a funkcím je Flowmon ideální pro:

  • Monitorování výkonnosti sítě a dohlížení SLA

  • Optimalizaci peeringových dohod

  • Fakturaci a účtování na základě objemu přenesených dat

  • Ochranu důležitých aplikací před DDoS útoky

  • Kontrolu vytíženosti sítě a síťové inženýrství

  • Rozšíření nabídky o pokročilé bezpečnostní služby formou SECaaS

Co je to Flowmon?

Flowmon je vyspělý nástroj pro monitorování a diagnostiku výkonnosti sítí včetně jejich ochrany před moderními kybernetickými hrozbami. Řešení zahrnuje síťové sondy, kolektory a specializované moduly. Flowmon sondy jsou nejvýkonnější zařízení pro export NetFlow/IPFIX statistik na světě, se kterými vám neunikne ani paket, a to i na těch nejrychlejších 100G sítích. Flowmon kolektory poskytují detailní viditelnost do síťového provozu a nástroj k jeho uložení, zpracování, vizualizaci a analýze, díky kterému zefektivníte troubleshooting a posílíte ochranu infrsatruktury proti kybernetickým hrozbám. Specializované moduly rozšiřují funkce sond a kolektorů o další pokročilé funkce:

Anomaly Detection System pro ochranu před botnety, detekci pokročilých hrozeb (APT) a malwaru.
DDoS Defender pro detekci a zastavení volumetrických útoků vedených proti kritickým webovým aplikacím.
Traffic Recorder, full packet capture řešení pro kompletní záznam datové komunikace.
IP data retention řešení k dlouhodobému uložení statistik o síťovém provozu pro naplnění zákonných povinností.

Nabídněte zákazníkům pokročilé bezpečnostní služby

S tím, jak složitost IT prostředí roste, se firmy přirozeně poohlížejí po nových vrstvách ochrany důležitých systémů a dat. Ped poskytovateli internetových služeb se tak otevírají nové příležitosti, jak se odlišit od konkurence a nabídnout zákazníkům pokročilé bezpečnostní služby. Flowmon jim v těchto případech nabízí ideální řešení disponující potřebnou škálovatelností, funkčností a rychlým ROI.

Více informací

"Flowmon je ten pravý produkt pro naši síť, a to díky jeho výkonnosti, schopnostem detekovat anomálie, škálovatelnosti a jednoduchosti správy. “

Wayne Routly, Head of Information & Infrastructure Security organizace GÉANT

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Chytré řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Vyzkoušejte chytré řešení pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení počítačových sítí.

Kemp Flowmon DDoS Defender

Ochrana důležitých aplikací před DDoS pomocí pokročilé umělé inteligence.