Flowmon KolektorNetFlow a IPFIX kolektor s pokročilým reportováním

Kolektor je zařízení pro sběr, dlouhodobé ukládání a analýzu statistik síťového provozu ze zařízení, které tyto data dokáží generovat (load balancery, switchů a směrovače), z dedikovaných sond a dalších zdrojů flow dat. Je připraven pro pokročilé reportování a vizualizaci dat.

Viditelnost do síťového provozu

NPMD, troubleshooting a plánování kapacity.

Maximalizace investic do infrastruktury

Díky podpoře formátů NetFlow a IPFIX můžete využít stávající zařízení ve své síti.

Pro každé prostředí

Je k dispozici jako hardwarové, virtuální nebo cloudové řešení.

Dashboardy a vizualizace

Plně nastavitelné rozhraní navržené pro srozumitelnou vizualizaci struktury síťového provozu, výkonnostních metrik a topologie infrastruktury. Jednoduše přizpůsobitelné díky tzv. widgetům. K dispozici je řada předdefinovaných šablon reflektujících nejběžnější potřeby uživatelů (Office 365, G Suite, sociální sítě, protokoly DNS, DHCP a další). Ať už jste uživatel nebo poskytovatel služeb, můžete svůj dashboard sdílet s ostatními.

Podrobná analytika

Drill-down, tedy rozpad události na větší detail, je dostupný z kteréhokoliv místa dashboardu. Každý widget může být zobrazen z analytického pohledu. Událost tak v případě potřeby prozkoumat hlouběji, až na level jednotlivých datových toků a paketů. Můžete přitom zobrazit i velmi konkrétní detaily jako jsou informace o aktivních zařízeních, výrobcích nebo zdrojích datových toků. K dispozici máte funkci filtrování dle protokolů, časových úseků, zdrojových/cílových IP adres a další. Statistiky lze exportovat na každé úrovni drill-downu.

Troubleshooting a forenzní analýza

Kolektor nesleduje jen aktuální stav zelená/červená, zaznamenává interakce uživatelů s aplikacemi, abyste získali ucelený přehled o celém digitálním prostředí. Tento holistický přístup umožňuje okamžitě identifikovat příčinu problémů ovlivňujících uživatele a služby, a přijmout nápravná opatření.

Monitoring cloudu a SaaS

Flowmon využívá pasivní síťové senzory dostupné také jako virtuální zařízení pro privátní i veřejný cloud (k dispozici pro Amazon AWS, Microsoft Azure a Google Cloud). Kolektor sleduje interakce mezi uživateli a aplikacemi, a odhaluje úzká hrdla výkonnosti kdekoli v aplikačním řetězci.

Funkcionality Flowmon Kolektoru

BYOD monitoring

Upozornění na nepovolené verze operačních systémů, výrobce hardwaru, data o využívání infrastruktury zařízeními připojených do vaší sítě a další informace pomáhají dodržet soulad s dodržováním BYOD předpisů.

Dashboardy na míru

Informace o struktuře síťového provozu, uživatelích a službách vytěžujících kapacitu sítě nebo o zpoždění jsou prezentovány srozumitelně ve formě tabulek, grafů a statistik. K dispozici jsou předdefinované dahsboardy, možnost vytvořit si svoje vlastní i sdílené.

Prioritizace a reporting

Využijte předdefinovaná pravidla pro prioritizaci událostí nebo stanovte svá vlastní na globální, skupinové nebo uživatelské úrovni. Vytvářejte vlastní dashboardy pro bezpečnostní specialisty, správce sítě, pracovníky helpdesku nebo manažery.

Průvodce konfigurací

Systém Flowmon obsahuje předdefinované konfigurace pro celou řadu typů sítí. Po počáteční konfiguraci dochází k automatickému přizpůsobení systému pomocí průvodce, díky čemuž lze maximalizovat relevanci detekovaných eventů.

Síťový monitoring v reálném čase

Analýza metadat síťového provozu (ve formátech NetFlow/IPFIX) umožňuje řešit odstávky, dlouhé odezvy a další výkonnostní problémy pomocí. Informace jsou sbírány přímo z monitorované infrastruktury, ať už fyzické, virtuální nebo cloudové.

seznam.cz
Seznam.cz je nejnavštěvovanější český internetový portál, jehož domovskou stránku denně navštíví přes 2,5 milionu uživatelů. Seznam.cz nasadil technologie monitoringu datových toků a analýzy chování sítě, které poskytují viditelnost do síťového provozu a umožňují automatickou detekci útoků, anomálií a hrozeb.
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo

Kompatibilita vstupních dat

Flowmon kolektor zpracovává data ve všech standardních formátech: NetFlow, IPFIX, sFlow, NetStream a dalších, a přijímá data z různých síťových zařízení – load balancerů, routerů, switchů, firewallů, packet brokerů nebo dedikovaných Flowmon Probe.

Podporována jsou IPFIX extenze a proprietární formáty od výrobců: Cisco (AVC, HTTP), Gigamon (HTTP, DNS, SSL, RADIUS), Keysight (HTTP), VMware NSX (rule ID, vmUUID, vncIndex), OneAccess (HTTP), VMware VDS, AWS FlowLogs, Google Could VPC FlowLogs a Azure NSG FlowLogs.

Možnosti nasazení a kapacita

Kolektor je k dispozici jako hardwarové řešení o velikosti 1U nebo 2U i jako virtuální řešení pro prostředí VMware, Hyper-V, KVM, AWS, Azure nebo Google Cloud.

Data mohou být uložena po dobu několika měsíců nebo i let, v závislosti na kapacitě zvoleného řešení, od 0.5 TB do 192 TB na zařízení. Kolektor data neagreguje, ani nesampluje – uchovává vše, co je k dispozici.

Hardware verze kolektoru
Kolektor disponuje dvěma ethernetovými porty 10/100/1000 Mb/s, které lze použít pro konfiguraci zařízení, správu a sběr flow dat. Přístup je řešený skrze příkazový řádek, webové GUI nebo virtuální konzoly. Všechny hardwarové modely nabízí síťové rozhraní pro vzdálený přístup.
Virtuální verze kolektoru
Virtuální kolektor nabízí stejnou funkcionalitu jako hardwarový, ale je určený pro nasazení ve virtuálním a cloudovém prostředí (VMware, Hyper-V, KVM, AWS, Azure, Google Cloud). Podporuje až dva 1 Gb/s ethernetové porty, pro monitorování síťového provozu a generování dat NetFlow nebo IPFIX.

Distribuovaná architektura

Flowmon lze snadno rozšířit přidáváním dalších kolektorů a pokrýt tak velmi rozsáhlé sítě v geograficky rozdílných lokacích. Centrální jednotka tzv. Master Unit, v tomto případě slouží jako konzole a bod pro uložení dat ze všech „poboček.“ Data z jednotlivých lokací jsou automaticky integrována a prezentována v rámci jednoho dashboardu pro zajištění úplné viditelnosti. Veškerá konfigurace a aktualizace celé architektury a jednotlivých uzlů se provádí z centrálního kolektoru.

Kontakt

Spojte se s námi

Máte otázky k produktům nebo řešením? Rádi se s vámi spojíme a vše probereme.

Kontaktovat