Flowmon APM Monitorování výkonnosti aplikací

Flowmon Application Performance Monitoring (APM) je bezagentní systém pro měření uživatelské zkušenosti a výkonnosti důležitých podnikových aplikací. Poskytuje srozumitelná data o využití, kapacitě, chybovosti a SLA, čímž urychluje troubleshooting a optimalizaci aplikační zkušenosti.

APM-Products

Průkazná data

Zjednodušuje troubleshooting aplikací, SLA a monitorování uživatelské zkušenosti.

Pasivní monitoring

APM je neinvazivní a bezagentní řešení, které měří transakce aplikací na síťové úrovni.

Viditelnost end-to-end

Sbírejte výkonnostní metriky o chování uživatelů, sítě, aplikací a databází.

Monitorování uživatelské zkušenosti

Flowmon APM poskytuje přehled o celém aplikačním řetězci monitorováním interakcí mezi uživatelem a aplikačním/databázovým serverem. Umožňuje rychlé řešení problémů a analýzu příčin. Sesbírané metriky jsou poté korelovány, aby bylo možné určit konkrétní síťové prvky zodpovědné za problémy s latencí a další úzká místa.

Vizualizace

Plně konfigurovatelný dashboard poskytuje okamžitý přehled o uživatelské zkušenosti a výkonnosti aplikací včetně vývoje klíčových metrik v čase, počtu nejpomalejších transakcí nebo procentuálního vyjádření plnění SLA. Veškeré zobrazené informace můžete detailně prozkoumat až na úroveň jednotlivých transakcí.

Výkonnostní analýzy

Pokud není splněna SLA, Flowmon vás o tom informuje. K dispozici má několik metrik včetně doby odezvy pro 99 % a 95 % transakcí, medián, několika SLA, dobu odezvy aplikací či přenosu. Pro získání okamžitého přehledu o výkonu aplikace využívá vlastní metriku nazvanou APM Index. Ta informuje o plnění uživatelem definovaných SLA v podobě procentuálního skóre

Aktivní testování SLA

Kromě bezagentního testování můžete využít také modul Transaction Generator, který simuluje chování uživatele a reportuje SLA. Je vhodný pro automatické testování kritických HTTP a HTTPS aplikací mimo špičku. Vykonává řadu testovacích scénářů v daných časových plánech a předkládá SLA report, závěr scénáře (úspěšný/neúspěšný), a další data, která společně poskytují důkladnou představu o dostupnosti aplikací.

ozp
Oborová zdravotní pojišťovna je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. OZP nasadila řešení Flowmon APM k zlepšení dostupnosti a spolehlivosti svých kritických aplikací. Aplikační odezva a spokojenost uživatelů je pro OZP hlavní prioritou a Flowmon APM pomáhá odhalit a optimalizovat problémy dříve, než je pocítí uživatelé.
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo

Více informací o APM