Posuňte zabezpečení své sítě na novou úroveň

Získejte zabezpečení, které pomáhá i tam, kde tradiční bezpečnostní řešení nestačí.

Díky využití umělé inteligence a strojového učení dokáže Flowmon odhalit anomálie či první známky narušení i v místech, kde útočníci vaše současné zabezpečení obcházejí.

Vylepšete zabezpečení své sítě

Detekujte nedostatky

Odhalte slabiny svého zabezpečení pomocí umělé inteligence a strojového učení.

Vyhledávejte hrozby

Analyzujte každý krok, který útočníci udělají, a zastavte je rychle a efektivně.

Reagujte okamžitě

Díky automatickým i manuální reakcím rychle eliminujete každé narušení.

Analyzujte

Pomocí analýzy všech bezpečnostních hrozeb vytvoříte silné a spolehlivé zabezpečení.

Ve kterých oblastech vám Flowmon pomůže

Nelegální těžba kryptoměn
Útoky typu odmítnutí služby
Zabezpečení dodavatelského řetězce
Vyhledávání hrozeb
Forenzní analýzy

Odhalte neznámé hrozby dřív, než nebezpečí eskaluje

Flowmon odhalí anomálie, které tradiční nástroje nezaznamenají.

Záznam útoku a analýza

Pochopte každou podezřelou událost a dělejte rychlá a informovaná rozhodnutí.

Detekce využívající umělou inteligenci

Využijte jedinečný detekční systém, který používá modelování entropie a strojové učení k detekci podezřelých anomálií v síťovém provozu.

Jednoduchá integrace SIEM

Reportujte detekované události díky integraci se SIEM systémy, dohledem a nástroji pro správu incidentů.

Automatické nahrávání útoku

Aktivujte záchyt paketů na základě detekované události. Rolling buffer zaručí, že nepřijdete o důležitá data.

Vlastní metody detekce

Vytvořte si vlastní metody a označte podezřelý nebo nechtěný provoz specifický pro vaše prostředí nebo firemní politiku.

Databáze hrozeb

Vylepšete své detekční možnosti díky kombinaci komerční a komunitní databáze hrozeb a sledujte nejnovější indikátory narušení.

Podívejte se na podrobnější informace o Flowmonu

Detekce neznámých hrozeb

Flowmon analyzuje síťový provoz, hledá známky nevyžádané aktivity a informuje vás o neobvyklých nebo podezřelých událostech. Tímto přístupem doplňuje tradiční bezpečnostní řešení (zabezpečení perimetru, koncových stanic a další), a umožňuje vám tak včas a proaktivně odhalit malware a další síťové hrozby.

Anomálie v kontextu

Detekované bezpečnostní události jsou kategorizovány podle MITRE ATT&CK® taktik a technik, abyste dostali jasný přehled o závažnosti útoku, jeho rozsahu a možném vývoji. Díky rozpadu až na detail události můžete rychle reagovat a situaci řešit.

Zmenšení útočného povrchu

Flowmon využívá více než 40 detekčních metod a přes 200 algoritmů včetně strojového učení, analýzy chování, MISP databázi, indikátorů kompromitace či reputační databáze spolu s automatickou analýzou paketů na vyžádání. V kombinaci s ochranou perimetru a řešením pro zabezpečení koncových stanic přidává další bezpečnostní vrstvu a zlepšuje celkové možnosti ochrany.

Data bez šumu

Strojové učení dokáže rozeznat anomálie od běžného provozu. Umožní vám tak vyloučit vybraný segment z detekce a celý systém snáze odladit. Bezpečnostní incidenty jsou řazené podle závažnosti a jejich vizualizace vám dá na jediné kliknutí přístup k podrobným detailům. Integrací Flowmonu s dalšími bezpečnostními řešeními posílíte celý svůj ochranný mix. Můžete například posílat události do vašeho systému SIEM, a obohatit tak jeho analytické schopnosti o síťový pohled. Nebo můžete nastavit svůj firewall, aby umístil do karantény IP adresy zapojené do bezpečnostního incidentu detekovaného Flowmonem.

Flowmon získal ocenění pro technologické lídry v oblasti zabezpečení sítě

Řešení pro síťovou bezpečnost Flowmon se od roku 2022 pyšní oceněním Technology Leader v oblasti Customer Impact a Technology Excellence. Toto ocenění získal Flowmon v hodnocení SPARK MatrixTM vydávaném společností Quadrant Knowledge Solutions a usnadňujícím orientaci v nástrojích, které poskytují zabezpečení sítě.

Chci vidět hodnocení
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial