Flowmon

Vyspělý bezpečnostní monitoring síťového provozu pro organizace veřejné správy

Zabezpečit kritickou infrastrukturu státu, zamezit únikům citlivých dat a zajistit stabilitu informačních systémů je ve světě neustále se měnících kybernetických rizik čím dál složitější. Řešení Flowmon pomáhá organizacím veřejné správy vypořádat se s moderními hrozbami, které obchází obranné valy na perimetru a koncových stanicích, a zlepšit tak bezpečnost a kvalitu služeb.

online demo    Stáhnout trial verzi 

Využijte technologii pro detekci anomálií a nežádoucího chování v síti

Flowmon přináší síťovým administrátorům a bezpečnostním expertům organizací veřejné správy vyspělou technologii pro detekci anomálií
a analýzu chování v síti
(Network Behavior Anomaly Detection, NBAD).
Jako jediné evropské NBAD řešení identifikované analytickou agenturou Gartner poskytuje Flowmon Anomaly Detection System spolehlivou platformu pro odhalování a eliminaci pokročilých hrozeb, jako jsou botnety, infekce neznámým malwarem, APT a další rizika.

Flowmon je řešení komplementární k tradičním bezpečnostním produktům, jako jsou firewally, IDS/IPS systémy nebo antivirové programy. Umožňuje tak vyplnit bílá místa v bezpečnosti organizace a posunout její ochranu na řádově vyšší úroveň. Pro své funkce, výkonnost a jednoduchost správy je Flowmon preferované řešení, které nasazují ministerstva, CIRT týmy, policejní a armádní složky, města nebo správci kritických infrastruktur a významných systémů.

Proč Flowmon?  • Zjednodušení správy síťové infrastruktury. Pomocí jednoho nástroje vyřešíte
    až 95 % všech provozních problémů v síti.

  • Absolutní kontrola nad síťovým provozem, kvalitou služeb, využíváním internetu, chováním uživatelů a zařízení připojených do LAN, dodržováním SLA, apod.

  • Pokročilá ochrana před moderními kybernetickými hrozbami, které obchází tradiční bezpečnostní prvky (botnety, APT, neznámý malware a další).

  • Detekce a zastavení DDoS útoků pro zajištění dostupnosti důležitých aplikací.

  • Podpora expertů Flowmon, kteří spolupracující s CIRT/CERT týmy a školí kybernetické týmy veřejných institucí, armádních a policejních složek.

  • Monitorování a řízení výkonnosti HTTP/HTTPS aplikací

"Hlavní předností, kterou spatřujeme ve srovnání s jinými nástroji, je orientace na celkové chování aktivních prvků, od serverů až po koncové uživatelské stanice na síti. Flowmon nám umožňuje detekovat a reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby a šetří čas našim správcům počítačový sítí při odhalování a řešení problémů.“

Jaroslav Šmíd, odbor komunikačních a informačních systémů
Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Moderní monitoring síťové infrastruktury pro provozovatele datových center

Moderní monitoring síťové infrastruktury pro provozovatele datových center.