Přehled řešení Flowmon

Aby vaše síť běžela jako hodinky

Díky řešení Flowmon zajistíte bezproblémový chod své sítě bez ohledu na její velikost a strukturu. Získejte kompletní viditelnost do sítě, jednoduše najděte zdroj problému a detekujte bezpečnostní hrozby díky umělé inteligenci a flexibilitě celého řešení.

Spustit demo Chci 30 denní trial
Kompletní vhled do síťového provozu

Pro výkonnostně síťový monitoring, troubleshooting nebo kapacitní plánování.

Dashboardy a vizualizace

Pro jasnou vizualizaci dat o struktuře provozu nebo výkonnostních metrik.

Zastavení hrozeb

Jako je malware, ransomware, vnitřní a neznámé hrozby, SUNBURST trojan, atd.

Žádné bezpečností mezery

Mezi perimetrem a koncovými stanicemi. Využijte AI k detekci hrozeb, které jiné nástroje nedetekují.

Generujte, sbírejte & analyzujte, zasáhněte

1. Generování vstupních dat

 • Flowmon dokáže zpracovávat data z různých zdrojů a zařízení.
 • Flowmon podporuje flow technologie (NetFlow, IPFIX, sFlow, jFlow, cflowd, NetStream, všechny RFC flow formáty) a podpora nativních cloud FlowLogů (Azure, AWS, Google Cloud).
 • Využijte dedikované Flowmon senzory pro generování L2-L7 obohacených NetFlow dat.
Více o generování vstupních dat

Generování vstupních dat

Využijte stávající prvky infrastruktury (switche, routery, firewally, packet brokery nebo Loadmaster load balancery) jako zdroje dat. Flowmon podporuje řadu NetFlow a IPFIX formátů a cloudové FlowLogy. To zaručuje maximální kompatibilitu.

Můžete táke využít dedikované Flowmon sondy pro generování dat z provozu ve vaší síti (virtuální a cloud verze Flowmon kolektoru obsahuji funkcionalitu Flowmon sondy).

 • Pasivní prvek infrastruktury.
 • Generuje L2-L7 obohacená NetFlow data.
 • Podporuje až 100 Gb/s.
 • K dispozici jako hardwarové, virtuální nebo cloudové řešení.
 • Zpřístupňuje data pro aplikační monitoring výkonu (APM).
 • Generuje data pro analýzu paketů (FPI).
gathering

2. Sbírejte & analyzujte

 • Data jsou zpracována Flowmon kolektorem.
 • Vizualizace a analýza dat z různých zdrojů v dashboardech, reportech a analýza zdroje problému.
 • Rozšiřující moduly jsou k dispozici na vyžádání.
Více o sběru & analýze dat

Sbírejte & analyzujte

Ústředním bodem celého řešení Flowmon je kolektor. Ten ukládá a analyzuje nasbíraná data ze síťového provozu a poskytuje vstupy pro snadné rozhodování nebo vizualizaci dat. Díky těmto vstupům se můžete plně soustředit na vaše denní aktivity jako detekci a řešení síťových problémů, kapacitní plánování nebo monitoring šířky pásma.

Specializovaná software rozšíření
collect

Flowmon ADS

Systém pro detekci anomálií chrání před bezpečnostními hrozbami a odhalí indikátory kompromitace schovanými v síťovém provozu.

Flowmon FPI

Nástroj pro nahrávání a detailní automatizovanou analýzu dat ze síťového provozu.

Flowmon APM

Nástroj pro monitorování zákaznické zkušenosti vašich aplikací včetně měření SLA a dalších metrik.

3. Zasáhněte

 • Zastavte úniky dat, předejděte škodám.
 • Změňte reaktivní odhalování problémů na proaktivní a předchézejte jim.
 • Zjednodušte rutinní síťové operace.
Více o tom, jak zasáhnout

Zasáhněte

Zastavte úniky dat, předejděte škodám

Detekováné bezpečnostní události jsou kategorizovány s využitím MITRE ATT&CK® framework pro určení pokročilosti, rozsahu a budoucího vývoje hrozby. Získáváte veškeré podrobnosti k událostem, které pak snadno třídíte a řídíte další akce.

Změňte reaktivní odhalování problémů na proaktivní

Zredukujte potřebný čas k odhalení skutečné příčiny zhoršené uživatelské zkušenosti díky automatické detekci, třídění, predikci dalšího vývoje a konkrétním návrhům na řešení.

Zjednodušte rutinní síťové operace

Využijté nasbíraná data z celého aplikačního ekosystému pro měření dostupnosti a SLA, kapacitní plánování, odhalení a řešení problémů nebo vynucování politik.

act
Flowmon Product Diagram CH Flowmon Product Diagram for mobile

Proč potřebujete Flowmon ve své síti

Rozšířené bezpečnostní funkcionality

Flowmon ADS a jeho detekční systém na bázi strojového učení kombinuje více detekčních metod, aby dokázal odhalit jakékoli podezřelé chování, útoky na kritické aplikace a úniky dat v každém okamžiku životního cyklu hrozby. To vše i v šifrovaném provozu.

Holistický a proaktivní přístup k monitoringu výkonnosti sítě

Získejte jasný přehled pro monitorování uživatelské zkušenosti, řešení síťových problémů a kapacitní plánování. Zredukujte potřebný čas na analýzu problému s automatickou detekcí, rychlým tříděním, predikcí a konkrétními návrhy na okamžitá řešení.

Integrujte a automatizujte procesy

Flowmon může být integrován se systémy kontroly přístupu, autentifikace, firewally nebo dalšími nástroji pro okamžitou reakci na incidenty. Využijte podporované a plně zdokumentované REST API pro další integrace a funkcionality.

Bezkonkurenční kompatibilita

Flowmon má nejširší podporu standardů pro síťový monitoring – vlastní sondy, podpora flow technologií (NetFlow, IPFIX, sFlow, jFlow, cflowd, NetStream, všechny RFC flow formáty) a podporuje cloud nativních FlowLogy (Azure, AWS, Google Cloud Platform) včetně hybridního přístupu.

Podpora různých výrobců a řešení

Řešení Flowmon dokáže zpracovat data z různých zdrojů: cloud - AWS, Azure, Google Cloud, firewally, routery nebo switche, Progress LoadMaster (load balancer) nezávisle na výrobci zařízení.

Škálovatelná technologie

Flowmon využívá flow (IPFIX) technologii, která potřebuje pouze zlomek objemu dat v porovnání s tradičními nástroji využívající paketovou analýzu. Díky tomu se dokáže přízpůsobit sítím jak malých nebo středních firem, tak velkým korporátním sítím bez významného navýšení nákladů.

Jak Flowmon pomáhá

"Díky řešení Flowmon máme jistotu, že žádný problém neuniká naší pozornosti a vždy máme čas zakročit a věci napravit. Poskytuje nám poznatky, které nám umožňují proaktivní správu naší operační sítě a tím zajištění stabilní dodávky služeb našim zákazníkům."
Martin Keprt
Vedoucí správy kybernetické a fyzické bezpečnosti

Zařízení a software moduly pro bezproblémovou správu a zabezpečení sítí

Zařízení

Flowmon kolektor

Virtuální, hardware nebo cloudové zařízení pro sběr, dlouhodobé ukládání a analýzu statistik síťového provozu včetně možnosti vizualizace.

Zařízení

Flowmon sonda

Virtuální, hardware nebo cloudové zařízení pro generování obohacených dat o síťovém provozu.

Bezpečnostní software modul

Flowmon ADS

Systém pro detekci anomálií chrání před bezpečnostními hrozbami a odhalí indikátory kompromitace skryté v síťovém provozu.

Provozní software modul

Flowmon FPI

Nástroj pro nahrávání a detailní automatizovanou analýzu dat ze síťového provozu.

Provozní software modul

Flowmon APM

Nástroj pro monitorování zákaznické zkušenosti vašich aplikací včetně měření SLA a dalších metrik.

Prozkoumejte řešení a zjistěte, jak vám může pomoc