Výzkum a projekty

Detekce pokročilých útoků typu DDoS pro jejich včasnou eliminaci

Projekt se věnuje aktuálnímu tématu ochrany sítí proti DDoS útokům. Počet těchto útoků rok od roku roste a to jak z hlediska počtu, velikosti, tak i škod, které tyto útoky způsobí. Bezpečnost IT a ochrany síťové infrastruktury je celospolečenský problém. Je zapotřebí nových metod, které budou řešit ochranu vysokorychlostních sítí (vícenásobné 10...

Podpora expanze společnosti na zahraniční trhy

Projekt je zaměřen na podporu společnosti při expanzi na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích. Veletrhy jsou velmi důležité pro získání obchodních kontaktů na nových trzích a budování prestiže značky. V IT oboru je kladen velký důraz na ukázky systému a díky veletrhům je možné zasáhnout širokou cílovou skupinu.V rámci projektu b...

Decentralizovaný, kooperativní a soukromí zachovávající monitoring pro zajištění důvěryhodnosti

Projekt DEMONS (Decentralized, Cooperative, and Privacy-preserving Monitoring for Trustworthiness) se zaměřuje na vytvoření inovativního, kooperativního monitorovacího a mitigačního systému, který bude založen na zcela decentralizované, aplikace rozpoznávající, soukromí zachovávající, multi-jurisdikční monitorovací infrastruktuře. Taková infr...

Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu

Projekt směřuje do oblasti zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury. Jeho cílem je vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožní poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalit...

Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Cílem projektu je vytvořit zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí až na rychlosti 400 Gb/s s podporou analýzy aplikačních protokolů v HW i SW. Další cílovou vlastností je modularita umožňující přidání zpracování dalších aplikačních protokolů (ve formě pluginů). Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování bude zařízen...

Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí

Cílem projektu DMON100 je distribuovaný systém pro monitorování sítí 40/100 gigabitového Ethernetu. Systém se skládá z měřicích sond s hardwarově akcelerovanými funkcemi a softwaru pro sběr dat z těchto sond, a jejich centralizované ukládání, vizualizace a vyhodnocení. Hardwarově akcelerovaný sběr dat je realizován vlastní kartou založenou na...

Vyspělý konvergentní, snadno spravovatelný a inovativní návrh sítě

Cílem projektu ACEMIND (Advanced Convergent and Easily Manageable Innovative Network Design) je aplikovaný výzkum v oblasti propojení, konfigurace a monitorování hybridních počítačových sítí a zařízení k nim připojených v domácnostech a malých podnicích. Metody pro měření IP toků jsou rozšiřovány o dostupné informace v těchto sítích...