Výzkum

Decentralizovaný, kooperativní a soukromí zachovávající monitoring pro zajištění důvěryhodnosti

Projekt DEMONS (Decentralized, Cooperative, and Privacy-preserving Monitoring for Trustworthiness) se zaměřuje na vytvoření inovativního, kooperativního monitorovacího a mitigačního systému, který bude založen na zcela decentralizované, aplikace rozpoznávající, soukromí zachovávající, multi-jurisdikční monitorovací infrastruktuře. Taková infr...

Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu

Projekt směřuje do oblasti zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury. Jeho cílem je vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožní poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalit...

Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Cílem projektu je vytvořit zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí až na rychlosti 400 Gb/s s podporou analýzy aplikačních protokolů v HW i SW. Další cílovou vlastností je modularita umožňující přidání zpracování dalších aplikačních protokolů (ve formě pluginů). Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování bude zařízen...

Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí

Cílem projektu DMON100 je distribuovaný systém pro monitorování sítí 40/100 gigabitového Ethernetu. Systém se skládá z měřicích sond s hardwarově akcelerovanými funkcemi a softwaru pro sběr dat z těchto sond, a jejich centralizované ukládání, vizualizace a vyhodnocení. Hardwarově akcelerovaný sběr dat je realizován vlastní kartou založenou na...

Vyspělý konvergentní, snadno spravovatelný a inovativní návrh sítě

Cílem projektu ACEMIND (Advanced Convergent and Easily Manageable Innovative Network Design) je aplikovaný výzkum v oblasti propojení, konfigurace a monitorování hybridních počítačových sítí a zařízení k nim připojených v domácnostech a malých podnicích. Metody pro měření IP toků jsou rozšiřovány o dostupné informace v těchto sítích...