Výkon cloudových aplikací

Získejte viditelnost. Zefektivněte řešení problémů. Optimalizujte výkon. Migrace IT infrastruktury do cloudu přináší kromě nesporných výhod také ztrátu kontroly nad kritickými systémy pro váš business. Flowmon vrací tuto kontrolu zpět do vašich rukou. Jako nástroj pro monitoring výkonu v cloudu umožňuje analyzovat a řešit problémy kdekoli v cloudovém provozu napříč aplikačním řetězcem.

Spustit demo

Jak identifikovat degradaci cloudových služeb

Od chvíle, kdy se k aplikaci mohou zaměstnanci připojit mobilním telefonem prostřednictvím zahlcené letištní Wi-Fi, není v silách NetOps týmu, aby měl vše pod kontrolou. Zůstává však zodpovědný za hladce fungující služby, a to i v případě aplikací typu SaaS provozovaných třetí stranou.

Flowmon sleduje interakce mezi uživatelem a aplikací, a pomocí analýzy síťového provozu odhaluje úzká místa po celé trase komunikace. Bez ohledu na to, zda se jedná o oblast ve vaší kompetenci nebo třeba poskytovatele služeb.

Konfrontujte poskytovatele služeb průkaznými argumenty

Pokročilé analytické schopnosti Flowmonu umožňují přesně identifikovat příčinu degradace uživatelské zkušenosti. Jeho dashboard zobrazuje již informace odfiltrované od informačního šumu a seřazené tak, aby bylo ihned patrné, co stojí za problémy s výkonem.

Nebudete se již muset tolik spoléhat na svého providera, aby se postaral o vaše kritické aplikace. S průkaznými daty v ruce dokážete sami efektivně řešit vzniklé problémy. Navíc získáte argumenty pro vyjednávání s providerem, aby začal poskytovat služby v kvalitě, kterou si platíte.

Monitorování výkonu aplikací bez ohledu na platformu

Flowmon představuje pasivní a škálovatelnou technologii, kterou lze snadno nasadit a univerzálně použít v jakkoli heterogenním prostředí.

Jeho pasivní síťové sondy jsou k dispozici jak pro privátní, tak i veřejný cloud, a to přímo z oficiálních obchodů pro Amazon AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Shromažďují informace o každé transakci mezi uživatelem a aplikací, měří zpoždění na dané platformě, v síti a také dobu odezvy pro různé komponenty aplikace. Můžete takto sledovat případné problémy až na úroveň jednotlivých uživatelských transakcí, a neustálým vylepšováním aplikace zabránit závažnějším dopadům.

Plně přizpůsobitelný Flowmon dashboard

Jak získat data z cloudového provozu

Nativní zrcadlení provozu

Využijte možnost nativního zrcadlení provozu z prostředí Amazon AWS, Microsoft Azure a Google Cloud a nechte si posílat do Flowmonu nezpracované pakety přímo z virtuálního rozhraní. Ve Flowmon sondách následně dojde k extrakci telemetrických dat ze síťových vrstev L2-L7 včetně enkapsulovaného provozu.

vTAP třetích stran

Virtuální TAP zrcadlí síťový provoz na monitorovací porty Flowmon kolektoru (s vlastní funkcí pro generování záznamů IPFIX/NetFlow). Síťové statistiky IPFIX umí přímo poskytnout také některá zařízení třetích stran. Flowmon podporuje vTapy nejvýznamnějších výrobců jako jsou IXIA, Gigamon nebo Garland.

FlowLogs

Nativní funkce cloudu, která poskytuje logy ve formátu CSV/JSON s podobným obsahem jako NetFlow v5. Podporovaným formátem je AWS VPC FlowLogs, Google Could VPC FlowLogs a Azure NSG FlowLogs.

Monitorování aplikací SaaS

Přestože ve skutečnosti aplikace SaaS nespravujete, dokážete i tak v rámci jejich monitoringu rozlišit, kde je problém a které komponenty selhaly. A to navzdory tomu, že nemáte přístup k obsahu provozu, abyste mohli sledovat konkrétní transakce.

Flowmon určí hlavní příčinu problému tím, že porovná čas, který potřebuje paket k tomu, aby dorazil z lokální sítě k poskytovateli služeb SaaS a zpátky, s časem odezvy serveru poskytovatele služeb SaaS. Případně pomohou volumetrické statistiky, které napoví, zda kapacita lokálního připojení bude dostatečná pro zatížení SaaS, nebo jitter, který odhalí nestabilní síťové připojení.

Monitorování uživatelské zkušenosti vs. syntetické testování

Pokud pouze chcete měřit SLA a porovnávat jej napříč různými geografickými lokacemi, respektive měřit dostupnost aplikací, můžete využít syntetické testování. Tato doplňková technologie k UXM využívá skripty, které na základě předdefinovaných scénářů automaticky testují vybrané aplikace napříč vaším prostředím. Syntetické testování funguje i mimo špičku, a proto skvěle poslouží i jako systém včasného varování. Tedy v době, kdy nedochází k žádné interakci mezi uživateli a aplikací. V těchto konkrétních případech lze měřit uživatelskou zkušenost pouze pomocí syntetických testů.

Pokud zkombinujeme oba přístupy, dokážeme eliminovat slepá místa a zlepšit uživatelskou zkušenost. Zároveň porozumíme interakcím s klienty a získáme větší transparentnost a plnou kontrolu nad svými dodavateli.

Deployment

Flowmon můžete nasadit během několika minut přímo z oficiálních obchodů Amazon AWS, Microsoft Azure nebo Google Cloud:

Bez ohledu na to, kde a jak budete Flowmon provozovat, zda v privátním nebo veřejném cloudu, virtuálně nebo v datovém centru, získáte viditelnost do celého svého IT prostředí skrze jeden jediný dashboard.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo