Monitorování uživatelské zkušenosti

Odhalte souvislost mezi výkonem aplikací a zkušeností zákazníků. User Experience Monitoring (UXM) je pasivní bezagentní řešení pro monitorování uživatelské zkušenosti, které sleduje síťový provoz mezi uživateli, webovými aplikacemi a backend servery. Měří celou řadu proměnných jako například Network Transport Time (dobou potřebnou pro přenos požadavku po síti) nebo odezvou aplikací, a to pro každého uživatele, každou transakci a každou komponentu aplikace.

Spustit demo

Řešte problémy než si jich všimnou uživatelé

Flowmon pomáhá identifikovat úzká místa a řešit problémy s latencí způsobené sítí, servery nebo aplikacemi. Od začátku až do konce. Díky tomu je možné sledovat celkovou uživatelskou zkušenost a v případě potřeby posouzení vybrané interakce uživatele, chybového kódu apod., jít také hlouběji do detailu konkrétní transakce. Vše, co je potřeba pro měření chyb, výkonu a dostupnosti lokálních, hostovaných nebo SaaS aplikací, zobrazuje přehledně v rámci jednoho dashboardu.

Jak to funguje

Abyste byli schopni optimalizovat uživatelskou zkušenost, vyhnout se ztrátě klientů či poškození reputace, sleduje Flowmon odezvu aplikace pro každého uživatele a transakci – od začátku do konce a v reálném čase. Umožňuje také reportovat skutečnou hodnotu vaší práce nadřízeným, protože odhaluje, jak výrazně se spokojenost uživatelů projevuje na výkonnosti firmy. Bez ohledu na to, zda je problém na straně uživatele, sítě, backendu nebo u poskytovatele služeb, pomáhá Flowmon zkrátit čas řešení až o hodiny.

Flowmon poskytuje odpovědi na tyto otázky:

 • Kteří uživatelé se setkávají s nejhorší odezvou aplikace?
 • Které transakce končí chybovým kódem?
 • Jak závažný je dopad vzdáleného přístupu?
 • Jaká souvislost je mezi uživatelem a transakcí v backendu?
 • Jak výrazně jsou moje aplikace zpomalené infrastrukturou poskytovatele cloudu?
 • Jaké je produktivita zaměstnanců?
 • Jaká jsou dlouhodobě dostupná SLA pro mou aplikaci?

Získejte přehled

Syntetické testy jsou doplňkovou technologií k UXM. Jsou založené na skriptech, které na základě předdefinovaných scénářů proaktivně a automaticky testují vybrané aplikace napříč vaším prostředím. Syntetické testování skvěle slouží jako systém včasného varování, protože funguje i mimo špičku. Tedy v době, kdy uživatelé nejsou v žádné interakci s aplikacemi. Tehdy UXM nefunguje a uživatelskou zkušenost lze měřit pouze pomocí syntetického testování. Syntetické testování se nejčastěji využívá pro testování SaaS aplikací třetích stran jako jsou Salesforce nebo Office365.

Flowmon kombinuje oba přístupy, syntetické testování a sledování uživatelské zkušenosti (UXM) využívající síťovou telemetrii aplikace. Poskytuje komplexní pohled na dostupnost a výkon aplikací, a efektivně tak řeší chybějící viditelnost, která přichází s cloudem. To mimochodem také minimalizuje případné ztráty způsobené aplikační infrastrukturou i vzdáleným připojením uživatelů k aplikaci.

Proč monitorovat uživatelskou zkušenost s Flowmonem

Všechny úspěšné, moderní aplikace mají jedno společné – jsou orientovány na uživatele. Bez ohledu na to, kdo na konci celého řetězce s aplikací pracuje, zda zákazník nebo zaměstnanec, stačí neplánované snížení výkonu a celkový dojem je v okamžiku zničen. Selhat přitom může kterýkoli z mnoha vzájemně propojených bodů v rámci celého řetězce od aplikace k uživateli. Přičemž odpovědnost je decentralizována napříč různými IT odděleními nebo externími dodavateli. Abyste dokázali zabránit zbytečným prostojům a udrželi si stávající produktivitu firmy, musíte znát hlavní příčinu problémů.

 • Zvýšení produktivity
 • Zamezení odlivu zákazníků
 • Zmírnění negativních dopadů na váš byznys
 • Získání kontroly nad decentralizovaným IT
 • Úspora času (reporty do 30 minut)
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo