Vysoká škola

Jednodušší správa a kontrola decentralizované univerzitní sítě

Slezská univerzita v Opavě je mezi vysokými školami České republiky jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na "zelené louce", bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Patří tedy k těm mladším univerzitám v České republice. Vznikla v roce 1991 ze dvou fakult Masarykovy univerzity v Opavě a Karviné. Od té doby se rozrostla a v současné době sestává ze čtyř částí - Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Fakulty veřejných politik a Matematického ústavu.

Výzvy

 • Několik stovek zaměstnanců
 • Několik tisíc studentů s vlastními zařízeními
 • Šest lokací ve dvou městech
 • Potřeba viditelnosti do provozu sítě
 • Jednoduché a intuitivní řešení pro správu a monitoringu sítě
 • Kontrola dodržování univerzitních politik na datových sítích

Přínosy

 • Zvýšení viditelnosti do komplikované sítě rozdělené do dvou lokalit
 • Automatická detekce anomálií
 • Monitoring porušení univerzitních politik
 • Zjednodušení a zkvalitnění práce CIT (Centrum Informačních Technologií)
 • Komplexní řešení provozního a bezpečnostního monitoringu sítě za přijatelnou cenu pro akademické odvětví

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon sonda

Situace

Síťová infrastruktura Slezské univerzity je rozdělena do dvou měst vzdálených od sebe 60 km. Opavskou část sítě spravuje celouniverzitní pracoviště Centrum informačních technologií (CIT), karvinskou část pak Ústav informačních technologií (ÚIT). CIT sestává kromě oddělení správy sítě i z oddělení informačních systémů a oddělení eLearningu. Posláním CIT je tvorba koncepce rozvoje a koordinace nasazení a provozu ICT služeb.

Řešení

Na monitorování sítě jsou využity dvě Flowmon sondy, jedna Flowmon Probe 2000 se dvěma porty na sledování provozu ve městě Karviná a jedna Flowmon Probe 4000 se čtyřmi porty umístněná na hlavní centrále univerzity. Z těchto sond jsou NetFlow data exportována do virtuálního kolektoru, kde jsou uložena po dobu několika měsíců. Na kolektoru Slezské univerzity kromě Flowmon Monitorovacího centra běží také systém Flowmon ADS, který automaticky detekuje provozní a bezpečnostní anomálie, čímž šetří čas správcům sítě.

„Když máte síť rozdělenou do dvou geograficky vzdálených měst se samostatným přístupem do internetu, je poměrně složité ji efektivně spravovat a kontrolovat. To se změnilo nasazením Flowmon sond do obou lokalit. Díky nim je viditelnost do provozu sítě jednoduší a také mnohem jednoduší je i řešení vzniklých problémů. Navíc nás systém ADS automaticky upozorní na případné anomálie, což nám šetří čas, a můžeme se věnovat jiným důležitějším činnostem ve správě univerzitní sítě.”

Jiří Sléžka
Vedoucí oddělení síťové infrastruktury CIT
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial