Informační technologie

Provozní a bezpečností monitoring v AT Computers

AT Computers a. s. je jednou z největších distribučních firem v oblasti informačních technologií v celém regionu Česko-Slovensko-Polsko. Působí v sedmi městech – Ostravě, Praze, Brně, Bratislavě, Žilině, Varšavě a Wroclavi a dále 24x7 na portálu www.atcomp.cz, který patří k nejlepším na trhu. Cílem společnosti AT Computers je ulehčit v maximální míře práci při prodeji zboží a služeb v oblasti ICT. AT Computers patří již řadu let mezi absolutní špičku distribučních firem na českém a slovenském trhu, což opakovaně potvrzuje úspěchy v anketě o IT distributora roku.

Výzvy

  • vysoké nároky na dostupnost, spolehlivost a odezvu aplikací
  • vývoj vlastního komplexního systému
  • pracné dohledávání a prokazování útoků a problémů v síti manuální analýzou dat

Přínosy

  • komplexní monitoring provozu datové sítě
  • reporting o struktuře a objemu provozu
  • automatická detekce incidentů a anomálií

Nasazené produkty

  • Flowmon ADS
  • Flowmon APM
  • Flowmon kolektor (Virtual)

Situace

Společnost AT Computers využívá řešení Flowmon již od roku 2011 pro provozní a bezpečnostní monitoring datové sítě ve své Ostravské centrále. Vývoj vlastního řešení ATC Business Link, komplexního systému pro elektronické obchodování a logistiku včetně řešení internetové prodejny na klíč pro partnery, byl hlavním impulsem pro rozšíření řešení a nasazení Flowmon APM, rozšiřujícího modulu řešení Flowmon pro monitorování výkonu webových aplikací. Díky Flowmon APM je možné bez nutnosti instalace jakýchkoliv SW modulů (agentů) monitorovat výkon a odezvu aplikace v reálném čase (tzv. user experience monitoring).

Řešení

Řešení Flowmon ve formě virtuálního kolektoru, který zahrnuje 2x 1Gbps monitorovací rozhraní, je připojeno na dvojici portů zrcadlící provoz datové sítě. Monitoring tak pokrývá kompletně provoz LAN za účelem provozního a bezpečnostního monitoringu a webových aplikací v odděleném segmentu sítě za účelem monitoringu výkonu aplikací a sledování případných chybových stavů. Veškeré výstupy jsou dostupné prostřednictvím webového rozhraní systému a poskytovaných automatizovaných reportů.

Díky Flowmon APM získává tým zajišťující provoz aplikace ATC Business Link v reálném čase informace o odezvě aplikace jako celku, jejích částí i chování aplikace vůči konkrétním uživatelům. Na nestandardní situace je tak možné reagovat ihned a minimalizovat jejich dopad. Pro vývojový tým poskytuje Flowmon APM přehled všech zaznamenaných chybových stavů včetně detailů konkrétních požadavků, které tyto chybové stavy způsobily. Při nasazení nové funkcionality aplikace ATC Business Link je možné sledovat výkonové parametry této funkcionality i vliv na aplikaci jako celek. Hlavním přínosem je tak zvýšení efektivity práce a předcházení případným problémům.

„Flowmon APM nám přináší spoustu nových informací o našich stěžejních webových aplikacích, které jsme doposud neměli, nebo bylo velmi pracné je získat. Sledování online provozu nám pomáhá nejen v řešení aktuálních problému, ale i v optimalizacích výkonu aplikací, které ocení naši zákazníci.“, Tomáš Wojnar, senior software engineer.

Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial