Chemický průmysl
Identifikace provozních problémů a silnější bezpečnost ve výrobní síti

Synthos S.A. je největším výrobcem pěnového polystyrenu v Evropě a jedním z největších producentů tohoto výrobku na světě. Technologicky náročná výroba klade vysoké nároky jak na správné fungování IT infrastruktury, tak i na bezpečnost. Díky Flowmon získali správci účinné nástroje pro rychlou identifikaci bezpečnostních i provozních problémů a vytvořili tak podmínky pro hladký průběh výroby.


Výzvy

 • Standardní prostředky (paketová analýza a SNMP nástroje) nepostačují pro požadovanou viditelnost do sítě
 • Zvýšení bezpečnosti sítě
 • Ulehčení řešení provozních problémů sítě, pro které SNMP nástroje neposkytují dostateční detail
 • Dodržování bezpečnostní politiky a automatizované odhalování nepovolených aktivit v podnikové síti

Přínosy

 • Zajištění detailní viditelnosti do síťového provozu, včetně aplikační vrstvy
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a automatická detekce incidentů a anomálií
 • Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v síti

Nasazené produkty

 • Flowmon Probe
 • Flowmon ADS Standard

Situace

Vzhledem k trendům v oblasti kybernetických hrozeb, požadovali správci sítě lepší viditelnost do sítě a její efektivní proaktivní zabezpečení jak vzhledem k vnějším, tak i k vnitřním hrozbám. Důraz byl kladen na maximální využití stávajících síťových prostředků. Síťová infrastruktura ve výrobním závodě Synthos S.A. v Kralupech nad Vltavou je postavena na technologii Cisco. Vedle zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury bylo očekávaným přínosem také ulehčení řešení provozních problémů pomocí flow monitoringu.

 • Zvýšit viditelnost do síťového provozu
 • Odhalovat anomálie v síti
 • Zvýšit úroveň zabezpečení proti kybernetickým hrozbám
 • Implementace bez přerušení nebo narušení provozu
 • Využití pořízených prostředků, služeb infrastruktury a platformy
 • Nasazení řešení po částech
 • Možnost vyzkoušet si řešení předem v reálném provozu

Řešení

Před začátkem implementace proběhla jednorázová analýza síťového provozu, která odhalila několik informací a potenciálních problémů důležitých pro správce sítě, bezpečnostní oddělení i pro manažery společnosti. Přes okamžitou a snadnou nápravu je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později se v síti objeví nové anomálie či problémy. Identifikace narušování bezpečnostíh politik se nasazením Flowmon stalo plně automatizované. Jako trvalé řešení spolehlivé a bezpečné sítě v Synthos S.A. v Kralupech nad Vltavou bylo zvoleno zřízení monitorovacího a bezpečnostního řešení Flowmon ve spojení se softwarovým modulem Flowmon ADS pro hlídání bezpečnostních a provozních anomálií. Z centrálního přepínače je zrcadlen datový provoz závodu v Kralupech nad Vltavou na sondu IFP-10000 SFP+, která po zpracování dat provede jejich export na kolektor. Nad kolektorem je nainstalován modul behaviorální analýzy Flowmon ADS, který na základě anomálií v datových tocích významně zvyšuje bezpečnostní povědomí o datové síti. Celé řešení bylo doplněno o službu společnosti VISITECH - zajištění servisní a technické podpory provozu po dobu dalších 6 měsíců od uvedení do provozu.

„Implementátor řešení, společnost VISITECH, nám umožnila vyzkoušet si technologii Flowmon a vidět jeho přínosy přímo v naší infrastruktuře. Ještě, než jsme se rozhodli ji koupit, jsme poznali, že díky lepší viditelnosti do naší sítě jsme v ní schopni odhalovat, evidovat a řešit možné zranitelnosti, nežádoucí anomálie a hrozby. Flowmon nám kromě jiného umožnil téměř okamžitou identifikaci narušování bezpečnostních politik. Přínos vidím v identifikaci provozních problémů způsobených jak nastavením sítě, tak nastavení aplikací nebo pravidel. Rovněž musím ocenit výbornou technickou podporu ze strany dodavatele i bezproblémovou integraci.“, Ing. Jaroslav Koldinský, vedoucí odboru Informatika.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo