Chemický průmysl

Identifikace provozních problémů a silnější bezpečnost ve výrobní síti

Synthos S.A. je největším výrobcem pěnového polystyrenu v Evropě a jedním z největších producentů tohoto výrobku na světě. Technologicky náročná výroba klade vysoké nároky jak na správné fungování IT infrastruktury, tak i na bezpečnost. Díky Flowmon získali správci účinné nástroje pro rychlou identifikaci bezpečnostních i provozních problémů a vytvořili tak podmínky pro hladký průběh výroby.

 

Výzvy

 • Standardní prostředky (paketová analýza a SNMP nástroje) nepostačují pro požadovanou viditelnost do sítě
 • Zvýšení bezpečnosti sítě
 • Ulehčení řešení provozních problémů sítě, pro které SNMP nástroje neposkytují dostateční detail
 • Dodržování bezpečnostní politiky a automatizované odhalování nepovolených aktivit v podnikové síti

Přínosy

 • Zajištění detailní viditelnosti do síťového provozu, včetně aplikační vrstvy
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a automatická detekce incidentů a anomálií
 • Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v síti

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS (Standard)
 • Flowmon sonda

Situace

Vzhledem k trendům v oblasti kybernetických hrozeb, požadovali správci sítě lepší viditelnost do sítě a její efektivní proaktivní zabezpečení jak vzhledem k vnějším, tak i k vnitřním hrozbám. Důraz byl kladen na maximální využití stávajících síťových prostředků. Síťová infrastruktura ve výrobním závodě Synthos S.A. v Kralupech nad Vltavou je postavena na technologii Cisco. Vedle zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury bylo očekávaným přínosem také ulehčení řešení provozních problémů pomocí flow monitoringu.

 • Zvýšit viditelnost do síťového provozu
 • Odhalovat anomálie v síti
 • Zvýšit úroveň zabezpečení proti kybernetickým hrozbám
 • Implementace bez přerušení nebo narušení provozu
 • Využití pořízených prostředků, služeb infrastruktury a platformy
 • Nasazení řešení po částech
 • Možnost vyzkoušet si řešení předem v reálném provozu

Řešení

Před začátkem implementace proběhla jednorázová analýza síťového provozu, která odhalila několik informací a potenciálních problémů důležitých pro správce sítě, bezpečnostní oddělení i pro manažery společnosti. Přes okamžitou a snadnou nápravu je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později se v síti objeví nové anomálie či problémy. Identifikace narušování bezpečnostíh politik se nasazením Flowmon stalo plně automatizované. Jako trvalé řešení spolehlivé a bezpečné sítě v Synthos S.A. v Kralupech nad Vltavou bylo zvoleno zřízení monitorovacího a bezpečnostního řešení Flowmon ve spojení se softwarovým modulem Flowmon ADS pro hlídání bezpečnostních a provozních anomálií. Z centrálního přepínače je zrcadlen datový provoz závodu v Kralupech nad Vltavou na sondu IFP-10000 SFP+, která po zpracování dat provede jejich export na kolektor. Nad kolektorem je nainstalován modul behaviorální analýzy Flowmon ADS, který na základě anomálií v datových tocích významně zvyšuje bezpečnostní povědomí o datové síti. Celé řešení bylo doplněno o službu společnosti VISITECH - zajištění servisní a technické podpory provozu po dobu dalších 6 měsíců od uvedení do provozu.

„Implementátor řešení, společnost VISITECH, nám umožnila vyzkoušet si technologii Flowmon a vidět jeho přínosy přímo v naší infrastruktuře. Ještě, než jsme se rozhodli ji koupit, jsme poznali, že díky lepší viditelnosti do naší sítě jsme v ní schopni odhalovat, evidovat a řešit možné zranitelnosti, nežádoucí anomálie a hrozby. Flowmon nám kromě jiného umožnil téměř okamžitou identifikaci narušování bezpečnostních politik. Přínos vidím v identifikaci provozních problémů způsobených jak nastavením sítě, tak nastavení aplikací nebo pravidel. Rovněž musím ocenit výbornou technickou podporu ze strany dodavatele i bezproblémovou integraci.“

Ing. Jaroslav Koldinský
Vedoucí odboru Informatika
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial