Státní správa

Bezpečnostní řešení pro zabezpečení celého kraje

Jihomoravský kraj zajištuje dohled nad kybernetickou bezpečností ICT kraje (dle požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti) a navíc tuto službu hodlá poskytovat i svým příspěvkovým organizacím. Pod Jihomoravský kraj totiž spadá cca 230 podřízených organizací. Za tímto účelem vybudoval Jihomoravský kraj Krajské Operační Centrum (KOC), které formou MSSP modelu (Managed Security Service Provider) poskytuje bezpečnostní monitoring jak nad IT kraje, tak i podřízeným organizacím.

 

Výzvy

 • Poskytování kybernetické bezpečnosti formou MSSP pro více než 230 podřízených organizací
 • Efektivní správa a dohled nad rozsáhlou síťovou infrastrukturou
 • Zvýšení bezpečnosti a rychlé odhalování síťových útoků

Přínosy

 • Zajištění viditelnosti do síťového provozu, včetně aplikační vrstvy
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a automatická detekce incidentů a anomálií
 • Zprostředkování bezpečnostních služeb příspěvkovým organizacím
 • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon kolektor (Virtual)
 • Flowmon sonda (Virtual)

Situace

Jihomoravským krajem provozované Kybernetické operační centrum (KOC) poskytuje formou služby dohled nad kybernetickou bezpečností podřízeným příspěvkovým organizacím kraje. Služba KOC je založena na expertní znalosti s podporou moderních bezpečnostních technologií a pomáhá interním zákazníkům eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a se ztrátou, zneužitím nebo zcizením dat a informací. Cílem je poskytování nejmodernějších, nejvýkonnějších a neustále aktuálních a předvídajících prostředků a nástrojů obsluhovaných zkušenými specialisty v boji proti kybernetickému zločinu.

Řešení

Pro naplnění cílů KOC se zákazník rozhodl pořídit řešení Flowmon, které plně vyhovovalo následujícím požadavkům:

 • Monitoring a viditelnost do provozu rozsáhlé síťové infrastruktury.
 • Zvýšení bezpečnosti sítě a s tím související kontrola přístupu k datovým zdrojům.
 • Vlastní nástroj pro odhalení a rychle odkrytí síťových útoků analýzou chování sítě.
 • Efektivní správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení problémů na síti.

„Řešení Flowmon poskytuje monitorovací a bezpečnostní nástroje nejen pro vyhodnocení stavu kyber bezpečnosti IT samotného kraje, ale také pro příspěvkové organizace kraje. Máme tak možnost vytvořit si komplexní obraz o stavu kybernetické bezpečnosti nejen na kraji, ale i v jeho organizacích. Zajištění IT bezpečnosti krajských organizací je také jednodušší a dostupnější.“

Mgr. Martin Koníček
Vedoucí odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial