Banka
Vyšší bezpečnost v bankovní síti díky detekci incidentů a hrozeb spolu s detailní viditelností

Raiffeisenbank a.s. je jedna z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České republice. Nabízí široké spektrum služeb jak v oblasti osobních, tak firemních financí. Zakládá si především na kvalitě poskytovaných služeb a profesionálním přístupu ke klientům. V roce 2008 byla prohlášena za nejlepší banku v České republice.


Výzvy

  • Absence nástroje pro detailní přehled o dění v síti
  • Řešení s využitím stávajících Cisco Nexus 7000 zařízení
  • Uložení statistik na min. jeden měsíc
  • Automatická detekce anomálií

Přínosy

  • Efektivnější správa a dohled sítě
  • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě
  • Záznam statistik na 2TB virtuálním kolektoru umožňující analýzu historických dat

Nasazené produkty

  • Flowmon kolektor VA
  • Flowmon ADS

Situace

Společnost Raiffeisenbank se potýkala s problémem v oblasti monitoringu datových toků. Ve svých datových centrech postrádala nástroje pro detailní přehled o dění v síti na úrovni komunikací. Jako zákazník banka požadovala řešení spočívající ve využití stávajících zařízení v síti a na nich podporovaných protokolů. Pro sběr a vyhodnocování informací bylo možné využít virtualizovaného datového centra, a tedy již pořízeného výpočetního výkonu. Požadavek na dobu pro uložení statistik o veškerých komunikacích byl minimálně jeden měsíc. Mezi dalšími požadavky byla schopnost automaticky detekovat a sledovat výskyt anomálií v monitorovaném provozu a následně na tyto anomálie upozorňovat.

Řešení

Společnost ALEF NULA ve spolupráci s Flowmon Networks navrhla řešení, které využívá protokol NetFlow spuštěný na stávajících síťových prvcích Cisco Nexus 7000. Použit byl protokol NetFlow ve verzi 9 a stávající předkonfigurované šablony pro IPv4 provoz. Na vybraných L2 VLAN sítích byl nakonfigurovaný monitoring provozu ve směru vstupu dat do L2 VLAN.

Veškeré informace o provozu jsou zasílány do Flowmon kolektoru o kapacitě 2TB, který je nasazen ve virtuálním prostředí datového centra. Flowmon kolektor ukládá, zobrazuje a analyzuje síťové statistiky ve formátu NetFlow a poskytuje uživatelům detailní informace o síťových komunikacích a jejich průběhu. Kromě základního modulu pro analýzu nasbíraných dat byl kolektor rozšířen o modul Flowmon ADS (Anomaly Detection System) ve variantě Business, který nad síťovými daty provádí automatickou detekci anomálií na síti a upozorňuje na každou podezřelou aktivitu či síťovou komunikaci. Nasazené řešení tedy slouží nejen pro zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a detekci bezpečnostních anomálií, ale také pro detekci provozních problémů a událostí v síti.

„V tak citlivém prostředí, jakým bezesporu bankovní datová síť je, je potřeba mít přehled nad bezpečnostními hrozbami, datovými toky a anomáliemi. Tuto kontrolu a vyšší bezpečnost nám přinesl právě produkt Flowmon. V konfiguraci s již stávající infrastrukturou Cisco a výpočetním výkonem v datových centrech jsme získali cenově výhodné řešení, které nám umožňuje detailní přehled provozu sítě, možnost zpětné analýzy a zefektivnění správy. Přínosem je i Flowmon ADS, který umožňuje detekci incidentů a hrozeb, odhalení infikovaných stanic a provozních problémů.“, Jan Krtička, vedoucí síťové infrastruktury.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo