Provozovatel vysokorychlostní sítě
Rychlá detekce problémů způsobených anomáliemi v běžném provozu

Pražská akademická počítačová síť PASNET je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat provozovaná sdružením PASNET. Primárně slouží k propojení počítačových lokálních sítí pražských pracovišť vysokých škol a Akademie věd ČR a jejich připojení do sítě Internet. Své služby však nabízí i dalším subjektům především z akademické sféry.


Výzvy

 • 100 000+ uživatelů
 • Desítky dalších subjektů
 • 200+ lokací
 • Stovky serverů
 • Konektivita 2x10Gbps
 • 10Gbps páteřní síť
 • Viditelnost do provozu na rozhraní sítě Pasnet
 • Detekce anomálií síťového provozu

Přínosy

 • Výtečná viditelnost do sítě a reportování
 • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti
 • Možnost rychlé detekce zdroje problémů a anomálií síťového provozu
 • Efektivnější správa a dohled sítě

Nasazené produkty

 • Flowmon sondy
 • Flowmon kolektory

Situace

Páteřní část sítě využívá optických vláken a technologie CWDM. K zajištění nezbytné přenosové kapacity a požadovaných služeb je využita technologie 10Gb/s ethernetu. K Internetu je síť PASNET připojena prostřednictvím tzv. Velké infrastruktury, jejíž provoz zajišťuje sdružení CESNET z.s.p.o. Správu sítě včetně nepřetržité pohotovostní služby zajišťuje Operační centrum Pasnet, které je zřízeno v rámci Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze.

Řešení

Sdružení PASNET je připojeno do Internetu pomocí dvou optických 10Gb/s linek (EtherChannel). Každá linka je monitorována samostatně jednou sondou Flowmon Probe 20000SFP+ obsahující dva monitorovací porty pro připojení přes TAP. Pro dlouhodobé uložení provozu slouží kolektor s celkovou úložnou kapacitou 4TB. Ve virtuálním prostředí je nasazen kolektor ve formě virtuálního zařízení, sloužící pro rychlou analýzu incidentů, které nastaly během uplynulých 48 hodin.

„Implementované Flowmon řešení v rámci sítě Pasnet je nejčastěji používáno při řešení bezpečnostních incidentů v členských či zákaznických sítích. Hlavní přínos vidím především v možnosti rychlé detekce zdroje problému v případě útoků či anomálií provozu negativně ovlivňujících kvalitu či dostupnost poskytovaných služeb. V neposlední řadě je Flowmon řešení využíváno k poskytování přehledných reportů o struktuře provozu zákaznických sítí do Internetu na základě individuálních požadavků správců těchto sítí.“, Mgr. František Potužník.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo