Finanční služby
Jak AEGON automatizoval síťovou bezpečnost a správu

Koncern AEGON je jednou z největších finančních skupin na světě, která poskytuje životní pojištění, důchodové připojištění a investiční produkty. Kořeny společnosti sahají až do roku 1759 a od té doby se neustále rozvíjela až na současných více než 30 000 pracovníků po celém světě. Koncernu AEGON svěřilo přes 40 milionů klientů více než 368 miliard €.


Výzvy

 • Sít s několika sty počítači
 • Nedostatek informací o provozu na vnitřní sítí a její skutečné struktuře
 • Prostor pro zefektivnění zprávy sítě a dohledu nad sítí

Přínosy řešení

 • Naplnění legislativních norem a požadavku externího auditora na monitoring datových komunikací.
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a s tím související kontrola přístup k datovým zdrojům.
 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení problémů na síti.
 • Kompletní monitorování ředitelství AEGON SK (zahrnuje síť s několika sty počítači), WAN linek na místní pobočky a zahraniční konektivity 

Situace

IT oddělení společnosti si uvědomovalo hrozby a rizika plynoucí z nedostatku informací o své počítačové síti. Rozhodli se proto pro zavedení kompletního monitorovacího systému, který by naplnil jejich požadavky:

 • Kompletní monitorování ředitelství AEGON SK (zahrnuje síť s několika sty počítači), WAN linek na místní pobočky a zahraniční konektivity do centrály koncernu.
 • Naplnění legislativních norem a požadavku externího auditora na monitoring datových komunikací. 
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a s tím související kontrola přístup k datovým zdrojům.
 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení problémů na síti. 

Řešení

Požadavky společnosti byly naplněny all-in-one řešením (jediné 1U zařízení) v podobě nasazení čtyřportové sondy Flowmon Probe 4000, která byla zapojena do centrálního prvku sítě a na přípojnou linku do Internetu. Díky tomuto zapojení je zajištěn monitoring LAN, DMZ, připojení do Internetu i místních poboček.

Sonda Flowmon Probe 4000 obsahuje vestavěný kolektor, který je využíván pro dlouhodobé ukládání informací o veškerých komunikacích v síti. Rozhraní kolektoru – Flowmon Monitorovací Centrum – umožňuje snadno a rychle získat přehled o stavu sítě i zobrazení komunikací mezi konkrétními stanicemi, nejaktivnější uživatele, stanice využívající dané služby a mnoho dalších údajů potřebných pro provádění bezpečnostních analýz a dohledu nad sítí včetně zasílání pravidelných reportů v podobě koláčových grafů a souhrnných tabulek.

Pro dohled serverů a služeb je využit dohledový systém Zabbix, který byl jako plugin nainstalován na sondu. Plugin provádí automatickou kontrolu stavu prvků v síti a v případě výpadku síťového prostředku či služby se jej pokusí opravit a informuje o tom zodpovědného správce.

„Projekt nasazení řešení Flowmon se podařil realizovat ve velmi krátké době a díky němu nyní nejenom splňujeme bezpečnostní legislativní požadavky na monitoring sítě, ale také jsme výrazně zrychlili a zefektivnili správu naší sítě. V každém okamžiku víme, co se v naší síti děje a můžeme na danou situaci ihned reagovat.“ Ředitel IT oddělení společnosti, Peter Štěrbák.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo