Banking a Finance EMEA

Jak AEGON automatizoval síťovou bezpečnost a správu

Koncern AEGON je jednou z největších finančních skupin na světě, která poskytuje životní pojištění, důchodové připojištění a investiční produkty. Kořeny společnosti sahají až do roku 1759 a od té doby se neustále rozvíjela až na současných více než 30 000 pracovníků po celém světě. Koncernu AEGON svěřilo přes 40 milionů klientů více než 368 miliard €.

Výzvy

 • Sít s několika sty počítači
 • Nedostatek informací o provozu na vnitřní sítí a její skutečné struktuře
 • Prostor pro zefektivnění zprávy sítě a dohledu nad sítí

Přínosy

 • Naplnění legislativních norem a požadavku externího auditora na monitoring datových komunikací.
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a s tím související kontrola přístup k datovým zdrojům.
 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení problémů na síti.
 • Kompletní monitorování ředitelství AEGON SK (zahrnuje síť s několika sty počítači), WAN linek na místní pobočky a zahraniční konektivity 

Nasazené produkty

 • Flowmon sonda

Situace

IT oddělení společnosti si uvědomovalo hrozby a rizika plynoucí z nedostatku informací o své počítačové síti. Rozhodli se proto pro zavedení kompletního monitorovacího systému, který by naplnil jejich požadavky:

 • Kompletní monitorování ředitelství AEGON SK (zahrnuje síť s několika sty počítači), WAN linek na místní pobočky a zahraniční konektivity do centrály koncernu.
 • Naplnění legislativních norem a požadavku externího auditora na monitoring datových komunikací. 
 • Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a s tím související kontrola přístup k datovým zdrojům.
 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení problémů na síti. 

Řešení

Požadavky společnosti byly naplněny all-in-one řešením (jediné 1U zařízení) v podobě nasazení čtyřportové sondy Flowmon Probe 4000, která byla zapojena do centrálního prvku sítě a na přípojnou linku do Internetu. Díky tomuto zapojení je zajištěn monitoring LAN, DMZ, připojení do Internetu i místních poboček.

Sonda Flowmon Probe 4000 obsahuje vestavěný kolektor, který je využíván pro dlouhodobé ukládání informací o veškerých komunikacích v síti. Rozhraní kolektoru – Flowmon Monitorovací Centrum – umožňuje snadno a rychle získat přehled o stavu sítě i zobrazení komunikací mezi konkrétními stanicemi, nejaktivnější uživatele, stanice využívající dané služby a mnoho dalších údajů potřebných pro provádění bezpečnostních analýz a dohledu nad sítí včetně zasílání pravidelných reportů v podobě koláčových grafů a souhrnných tabulek.

Pro dohled serverů a služeb je využit dohledový systém Zabbix, který byl jako plugin nainstalován na sondu. Plugin provádí automatickou kontrolu stavu prvků v síti a v případě

„Projekt nasazení řešení Flowmon se podařil realizovat ve velmi krátké době a díky němu nyní nejenom splňujeme bezpečnostní legislativní požadavky na monitoring sítě, ale také jsme výrazně zrychlili a zefektivnili správu naší sítě. V každém okamžiku víme, co se v naší síti děje a můžeme na danou situaci ihned reagovat.“

Peter Štěrbák
Ředitel IT oddělení společnosti
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial