Průmyslová výroba

Jak detekce anomálií a komplexní síťová viditelnost usnadňuje práci IT ve výrobní firmě

V české pobočce nadnárodní společnosti SAINT-GOGAIN ADFORS pracuje v rozvoji a podpoře informačních technologií velmi malý tým lidí. Aby byl a práce vůbec zvládnutelná a informatika byla schopná pokrýt požadavky svých uživatelů, musí disponovat takovými nástroji, které jim práci zpřehlední, usnadní a v maximální možné míře zautomatizují. Jedním z takových nástrojů se stal i Flowmon a to nejdříve pro síťový monitoring a následně pak pro sledování a vyhodnocování bezpečnosti provozu na síti a aplikačního performance monitoringu.

Výzvy

 • Zcela chybějící přehled o síti
 • Pracné a časově náročné dohledávání incidentů
 • Neschopnost odhalit aplikace zatěžující síť a aplikace s nedostatečnou odezvou

Přínosy

 • Úspora času a práce síťových administrátorů, uvolnění jejich rukou a mozků pro další práce v IT
 • Rychlá a přesná identifikace místa a důvodu nedostatků v síti
 • Detailní přehled o chování uživatelů a zařízení v síti
 • Detailní informace o chování aplikací a databází

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon APM
 • Flowmon kolektor (Virtual)
 • Flowmon sonda (Virtual)

Situace

Zákazníka jsme oslovili někdy v roce 2012 a při delším povídání jsme zjistili, že by bylo vhodné usnadnit mu práci při dohledávání, problémů a incidentů ve vnitropodnikové síti. S ohledem na kladený důraz na bezpečnost provozované sítě a technologií nakonec zákazník usoudil, že kromě monitoringu provozu na síti by využil také behaviorální analýzu. Po měsíčním PoC padlo rozhodnutí o vhodnosti nákupu Flowmon řešení včetně modulu Flowmon ADS. Zákazník provozuje svoje řešení na VMware. S přibývajícími webovými technologiemi narostla potřeba monitorovat i aplikační provoz. Proto v roce 2016 zákazník začal uvažovat o implementaci dalšího modulu, a to Flowmon APM Který byl úspěšně nasazen a od roku 2017 je ve společnosti provozován.

„Nasazené řešení Flowmon ADS učinilo pro naši práci výrazný posun od nic nebo málo vím k tomu, že vím v síti téměř o všem. Řešení síťového monitoringu nám pomáhá mj. také pro rychlou identifikaci uživatelem oznámeného problému, který díky brisknímu dohledání můžeme obvykle odstranit ve velmi krátkém čase.

Co se týká aplikačního monitoringu, sledujeme databáze a webové aplikace, kde nás zajímají především transakční odezvy v závislosti na počtech transakcí a souvisejících objemech dat. Upřímně, dnes už si svoji práci bez Flowmonu moc nedokážu představit.“, Vladimír Daťka, vedoucí IT oddělení.

Řešení

Dnes provozuje Saint Gobain Adfors od roku 2012 postupně nasazované technologie Flowmon v rozsahu: 1x IFC Kolektor IFC2000-VA, 1x dvouportová sonda IFP-VA a centralizované modely Monitoringu aplikací a behaviorální analýzy ve verzích APM Business a ADS Standard. Pokud by bylo potřeba někdy v budoucnosti sledovat jakoukoli další část sítě nebo síť novou, lze přidat sondu (virtuální nebo hardwarovou, jejíž provoz bude sveden do kolektoru za účelem zahrnutí provozních dat do stávajícího monitoringu a bezpečnostních analýz. Společnost SG Adfors získala přehled jak o síťovém provozu včetně možné kontrolovaly nastavení konfigurací jednotlivých prvků sítě, tak i přehled nad provozem aplikačním.

Implementaci prováděl náš partner Caleum.

Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial