Metropolitní datová síť

Snadnější kapacitní plánování a odhalování infikovaných stanic i jiného nežádoucího chování v městské síti

Správa informačních technologií města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Plzní poskytující komplexní služby v oblasti informačních technologií pro organizace zřizované městem. SITMP spravuje rozsáhlou metropolitní datovou síť čítající 150 km optických tras a zajišťující konektivitu pro cca 100 organizací jako jsou například úřady městských částí, školy, kulturní zařízení a další typy organizací.

Výzvy

 • Páteřní datová síť 10Gbps
 • 150 km optických tras
 • Připojení k Internetu prostřednictvím trojice nezávislých ISP
 • Celkem 80 zaměstnanců
 • Ve správě cca 5000 PC ve stovce spravovaných organizací
 • Zodpovědnost za provoz a zabezpečení rozsáhlé datové sítě

Přínosy

 • Podklady pro kapacitní plánování datové sítě a konektivity jednotlivých organizací
 • Týmová spolupráce a delegování úkolů
 • Rychlá izolace problémů na úrovni konfigurace, datové síti, aplikace
 • Prokazování kvality služby a dostupnosti
 • Automatická detekce incidentů a anomálií
 • Podpora pro soulad s legislativou
 • Kompletní historie provozu po dobu několika měsíců s možností sledování trendů a následnou analýzu

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon kolektor

Situace

Metropolitní datová síť je budována jako redundantní s dvojicí nezávislých datových center. Pro připojení k síti Internet využívá SITMP trojici různých operátorů, kdy každá z linek je přivedena do jiného uzlu páteřní sítě. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a spolehlivost konektivity. Páteřní prvky tvoří přepínače Cisco Catalyst 6500 s podporou NetFlow, propojené na rychlosti 10Gbps.

Řešení

Pro monitorování provozu datové sítě využívá SITMP nativní podporu NetFlow verze 9 na přepínačích Cisco Catalyst. Sběr NetFlow statistik zajišťuje řešení Flowmon v konfiguraci Flowmon Collector R5-6000 Pro s diskovou kapacitou 6TB a Flowmon ADS verze Business pro automatickou analýzu provozu a detekci bezpečnostních a provozních incidentů a anomálií provozu datové sítě.

„Řešení Flowmon používáme pro řešení bezpečnostních incidentů i rutinních provozních problémů. Hlavní výhodu spatřujeme v tom, že máme k dispozici globální i detailní srovnání současného chování sítě a chování v historii.

Tato možnost srovnání je neocenitelná pro kapacitní plánování, vyhodnocování trendů, stejně jako pro hledání chyb v konfiguraci sítě, serverů a služeb, odhalování infikovaných stanic i jiného nežádoucího chování.

Významná pro nás byla i krátká doba implementace, využití statistik o provozu datové sítě díky stávajícím prvkům Cisco a profesionální podpora.“

Jan Klička
Specialista pro správu sítě
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial