Metropolitní datová síť
Snadnější kapacitní plánování a odhalování infikovaných stanic i jiného nežádoucího chování v městské síti

Správa informačních technologií města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Plzní poskytující komplexní služby v oblasti informačních technologií pro organizace zřizované městem. SITMP spravuje rozsáhlou metropolitní datovou síť čítající 150 km optických tras a zajišťující konektivitu pro cca 100 organizací jako jsou například úřady městských částí, školy, kulturní zařízení a další typy organizací.


Výzvy

 • Páteřní datová síť 10Gbps
 • 150 km optických tras
 • Připojení k Internetu prostřednictvím trojice nezávislých ISP
 • Celkem 80 zaměstnanců
 • Ve správě cca 5000 PC ve stovce spravovaných organizací
 • Zodpovědnost za provoz a zabezpečení rozsáhlé datové sítě

Přínosy

 • Podklady pro kapacitní plánování datové sítě a konektivity jednotlivých organizací
 • Týmová spolupráce a delegování úkolů
 • Rychlá izolace problémů na úrovni konfigurace, datové síti, aplikace
 • Prokazování kvality služby a dostupnosti
 • Automatická detekce incidentů a anomálií
 • Podpora pro soulad s legislativou
 • Kompletní historie provozu po dobu několika měsíců s možností sledování trendů a následnou analýzu

Nasazené produkty

 • Flowmon Collector
 • Flowmon ADS

Situace

Metropolitní datová síť je budována jako redundantní s dvojicí nezávislých datových center. Pro připojení k síti Internet využívá SITMP trojici různých operátorů, kdy každá z linek je přivedena do jiného uzlu páteřní sítě. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a spolehlivost konektivity. Páteřní prvky tvoří přepínače Cisco Catalyst 6500 s podporou NetFlow, propojené na rychlosti 10Gbps.

Řešení

Pro monitorování provozu datové sítě využívá SITMP nativní podporu NetFlow verze 9 na přepínačích Cisco Catalyst. Sběr NetFlow statistik zajišťuje řešení Flowmon v konfiguraci Flowmon Collector R5-6000 Pro s diskovou kapacitou 6TB a Flowmon ADS verze Business pro automatickou analýzu provozu a detekci bezpečnostních a provozních incidentů a anomálií provozu datové sítě.

„Řešení Flowmon používáme pro řešení bezpečnostních incidentů i rutinních provozních problémů. Hlavní výhodu spatřujeme v tom, že máme k dispozici globální i detailní srovnání současného chování sítě a chování v historii.

Tato možnost srovnání je neocenitelná pro kapacitní plánování, vyhodnocování trendů, stejně jako pro hledání chyb v konfiguraci sítě, serverů a služeb, odhalování infikovaných stanic i jiného nežádoucího chování.

Významná pro nás byla i krátká doba implementace, využití statistik o provozu datové sítě díky stávajícím prvkům Cisco a profesionální podpora.“, Jan Klička, specialista pro správu sítě.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo