Vodohospodářství

Jak Flowmon pomáhá při zajišťování stability a bezpečnosti síťového provozu

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu, která prostřednictvím svých dceřiných společností zásobuje 3,7 miliónů obyvatel České republiky. Veolia Voda působí v České republice od roku 1996. S 24 municipálními a více než 40 průmyslovými kontrakty je největší referencí na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Za správu IT skupiny Veolia Voda zodpovídá dceřiná servisní organizace Solutions and Services, a.s.

 

Výzvy

 • Rozsáhlá infrastruktura
 • Nutnost snadného a rychlého zapojení zařízení do sítě a snadné konfigurace
 • Požadavek na vysokou míru použitelnosti a snadnost obsluhy
 • Neinvazivní způsob zapojení
 • Výstupy v reálném čase i několik měsíců zpětně
 • Viditelnost do sítě
 • Síťová bezpečnost

Přínosy

 • Úspora času IT oddělení při centralizaci IS
 • Rychlý a efektivní troubleshooting
 • Vyšší stabilita sítě
 • Konsolidace datové sítě
 • Automatická detekce incidentů v síti

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon sonda

Situace

Síť skupiny VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA tvoří dvě geograficky oddělená datová centra a MPLS síť pokrývající více než 150 lokalit v rámci ČR.

V době nasazení řešení Flowmon probíhalo plánování centralizace informačního systému a re-adresace sítě. Motivací pro použití řešení Flowmon byla především potřeba získání podkladů o skutečném vytížení linek pro naplánování potřebných kapacit datové sítě a ověření stavu provozu v síti na jednotlivých pobočkách jak z provozního, tak z bezpečnostního pohledu.

Řešení

V prvním kroku zákazník využil službu jednorázové analýzy sítě pro získání podkladů o síti na centrální pobočce a ověření vhodnosti řešení pro potřeby skupiny VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA. Na základě vysoké kvality výstupů a snadnosti používání řešení si zákazník pořídil vlastní dedikované řešení, které po krátkém zaškolení začalo využívat IT oddělení společnosti Solutions and Services pro analýzu sítě vybraných lokalit. Výstupem byly reporty o skutečném objemu komunikace na informační systémy s určením jednotlivých zdrojů této komunikace. Data z těchto analýz zároveň posloužila k řešení odhalených nedostatků v síti. Po ukončení série analýz bylo řešení umístěno na centrální lokalitě a v případě potřeby se přepojuje na problémové lokality. V současné době zákazník připravuje rozšíření monitoringu sítě tak, aby byly všechny důležité lokality monitorovány trvale.

„Posláním naší společnosti je mimo jiné zajistit stabilitu a bezpečnost sítě celé skupiny VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA. V průběhu pilotního nasazení jsme si ověřili, že nám řešení Flowmon může významným způsobem usnadnit plnění tohoto úkolu. Oceňuji také snadnost nasazení do sítě, rychlost zaškolení našich techniků při používání Flowmon a kvalitní podporu ze strany výrobce. V současné době patří Flowmon mezi důležité nástroje, které v oblasti monitorování a bezpečnosti sítě používáme.“

Vít Moravec
Vedoucí oddělení projektového managementu společnosti Solutions and Services,
a.s., dceřiné IT servisní organizace VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA.
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial