Obráběcí, výrobní, slévárenský a zámečnický průmysl
Pasivní monitoring a detekce síťových anomálií

Bonatrans Group a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel. Jedná se o nadnárodní společnost s dominantním postavením na tuzemském trhu s více než 1000 zaměstnanci a historií sahající až do roku 1965, kdy vznikl první závod v Bohumíně.


Výzvy

 • Rozsáhlá počítačová sít s lokacemi v ČR a zahraničí
 • Zvýšení síťové bezpečnosti
 • Z provozně-bezpečnostního pohledu bylo zapotřebí dodat řešení, poskytující centralizovaný přehled o provozu v síti a jeho vývoji v čase
 • Potřeba monitorovat a spravovat odlehlé lokace bez fyzické přítomnosti

Přínosy

 • Jednotný přehled o chování v síti napříč různými lokalitami
 • Monitoring až do úrovně datových toků
 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení problémů na síti
 • Detekce anomálií a nežádoucího chování v síti
 • Jednoduché nasazení a správa díky podpoře virtualizace

Nasazené produkty

 • Flowmon sondy
 • Flowmon Collector
 • Flowmon ADS

Situace

Společnost provozuje primární síťovou infrastrukturu ve výrobním areálu společnosti v Bohumíně. K této infrastruktuře je prostřednictvím dedikovaných datových okruhů připojena výrobní divize v Indii a také pobočka společnosti v Praze.

S ohledem na bezpečnost a správu infrastruktury jak v Bohumíně, tak zejména ve vzdálených lokalitách, hledala společnost způsob centrálního bezpečnostního monitorování této geograficky rozlehlé datové sítě.

Řešení

Vlastní implementaci předcházela prezentace řešení Flowmon společně s nasazením monitorování síťových toků v Bohumíně a v Indii. Pro prezentaci řešení byla ve virtuální infrastruktuře zákazníka v Indii provedena vzdálená instalace Flowmon kolektoru s vestavěnou sondou pro monitorování síťových toků.

Díky využití virtuálního kolektoru je možné veškerou instalaci i správu provádět vzdáleně, bez nutnosti fyzické přítomnosti.

V Bohumíně byla na páteřní síť nasazena hardwarová Flowmon sonda, která pasivně monitoruje provoz a zasílá výstupy na kolektor instalovaný v Indii. Na kolektoru je nasazen modul Flowmon ADS, který použítím technologie analýzy chování sítě umožňuje detekovat anomálie v provozu a zvyšuje tak bezpečnost sítě.

"Naší prioritou bylo získat pohled na síťový provoz nejen v hlavní lokalitě, ale i na odlehlých pobočkách, u kterých je obtížnější fyzická přítomnost. Znalost charakteristik provozu a toků v síti nám umožňuje provádět kvalifikovaná systémová rozhodnutí, stejně jako odhalovat a eliminovat nežádoucí anomálie v naší infrastruktuře na základě analýzy datových toků tak i na základě pokročilé technologie ADS. Členové týmu oceňují intuitivní uživatelské rozhraní a výkonnost řešení Flowmon, výbornou technickou podporu ze strany dodavatele i bezproblémovou integraci.“, Marek Hanzel, vedoucí odboru IT.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo