Státní správa
Efektivní vyhledání a řešení problémových segmentů sítě

Krajský úřad Olomouckého kraje vykonává zákonem stanovenou samosprávu, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v rámci Olomouckého regionu.


Výzvy

 • Rozsáhlá datová síť s více než 600 počítači v síti
 • Bezpečný perimetr, ale chybějící monitoring provozu v rámci interní datové sítě
 • Problematické dohledávání a prokazování problémů v síti
 • Monitoring přístupů na zdroje LAN

Přínosy

 • Sledování veškerého provozu, historie cca 1 rok
 • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti
 • Snížení nákladů na správu sítě
 • Vynikající poměr cena/výkon
 • Možnost lokalizace problémů v infrastruktuře

Nasazené produkty

 • Flowmon sonda

Situace

Stávající koncept bezpečnosti spoléhá na bezpečný perimetr a rozdělení provozu do samostatných virtuálních LAN v rámci jedné fyzické infrastruktury. Provoz těchto sítí však není sledován a vyhodnocován. Na datové síti krajského úřadu jsou provozované služby sloužící pracovníkům Krajského úřadu a příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem – např. SAP pro ZZSOK, spisová služba pro PO, apod.

Požadavky IT oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje

 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení provozních problémů na síti.
 • Zvýšení bezpečnosti a rychlé odhalení možných hrozeb
 • Eliminovat nežádoucích aplikace, sdílení obsahu
 • Měřit využívání jednotlivých služeb
 • Průběžně optimalizovat konfiguraci sítě a síťových zařízení

Řešení

Požadavky úřadu byly naplněny all-in-one řešením (jediné 1U zařízení) v podobě nasazení 4-portové sondy Flowmon Probe 4000, která byla zapojena na přípojnou linku do Internetu a do centrálního prvku sítě. K dlouhodobému uložení statistik o síťovém provozu slouží vestavěný kolektor s aplikací Flowmon Monitorovacím Centrum, kde jsou zjištěné provozní a bezpečnostní problémy zpracovány v souhrnných manažerských reportech o struktuře a charakteru provozu. Díky tomuto zapojení je zajištěn monitoring LAN, připojení do Internetu i detašovaná pracoviště v rámci Olomouckého regionu.

„Řešení umožnilo efektivní vyhledání a vyhodnocení problémových segmentů sítě, vyřešit odhalené problémy a nastavit komunikační infrastrukturu s ohledem na co největší bezpečnost a rychlost v rámci možností stávajících použitých technologií.“, Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií telematiky.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo