Státní správa

Efektivní vyhledání a řešení problémových segmentů sítě

Krajský úřad Olomouckého kraje vykonává zákonem stanovenou samosprávu, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v rámci Olomouckého regionu.

Výzvy

 • Rozsáhlá datová síť s více než 600 počítači v síti
 • Bezpečný perimetr, ale chybějící monitoring provozu v rámci interní datové sítě
 • Problematické dohledávání a prokazování problémů v síti
 • Monitoring přístupů na zdroje LAN

Přínosy

 • Sledování veškerého provozu, historie cca 1 rok
 • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti
 • Snížení nákladů na správu sítě
 • Vynikající poměr cena/výkon
 • Možnost lokalizace problémů v infrastruktuře

Nasazené produkty

 • Flowmon sonda

Situace

Stávající koncept bezpečnosti spoléhá na bezpečný perimetr a rozdělení provozu do samostatných virtuálních LAN v rámci jedné fyzické infrastruktury. Provoz těchto sítí však není sledován a vyhodnocován. Na datové síti krajského úřadu jsou provozované služby sloužící pracovníkům Krajského úřadu a příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem – např. SAP pro ZZSOK, spisová služba pro PO, apod.

Požadavky IT oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje

 • Efektivnější správa a dohled sítě, zjišťování chybných konfigurací a řešení provozních problémů na síti.
 • Zvýšení bezpečnosti a rychlé odhalení možných hrozeb
 • Eliminovat nežádoucích aplikace, sdílení obsahu
 • Měřit využívání jednotlivých služeb
 • Průběžně optimalizovat konfiguraci sítě a síťových zařízení

Řešení

Požadavky úřadu byly naplněny all-in-one řešením (jediné 1U zařízení) v podobě nasazení 4-portové sondy Flowmon Probe 4000, která byla zapojena na přípojnou linku do Internetu a do centrálního prvku sítě. K dlouhodobému uložení statistik o síťovém provozu slouží vestavěný kolektor s aplikací Flowmon Monitorovacím Centrum, kde jsou zjištěné provozní a bezpečnostní problémy zpracovány v souhrnných manažerských reportech o struktuře a charakteru provozu. Díky tomuto zapojení je zajištěn monitoring LAN, připojení do Internetu i detašovaná pracoviště v rámci Olomouckého regionu.

„Řešení umožnilo efektivní vyhledání a vyhodnocení problémových segmentů sítě, vyřešit odhalené problémy a nastavit komunikační infrastrukturu s ohledem na co největší bezpečnost a rychlost v rámci možností stávajících použitých technologií.“, Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií telematiky.

Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial