Kritická infrastruktura
Monitoring výkonnosti sítě v kritické infrastruktuře

EG.D je jedním z hlavních provozovatelů kritické infrastruktury v České republice, který spravuje rozsáhlou datovou síť pro řízení distribuce elektrické energie pokrývající třetinu země.


Nasazené produkty

  • Flowmon Probe
  • Flowmon Collector VA
  • Flowmon ADS

Situace

„Provozní stav naší sítě má přímý dopad na více než milion domácností a podniků, o které se staráme,“ říká Martin Keprt, Vedoucí správy kybernetické a fyzické bezpečnosti EG.D. „Jakékoli pochybení při dodávkách elektřiny by mohlo způsobit nevyčíslitelné škody.“

Aby bylo možné tato rizika řešit, bylo potřeba v rozvodnách zlepšit viditelnost do OT sítě a LAN. Proto bylo důležité, aby řešení podporovalo protokoly IEC 61850 a IEC 608-70-5-104 používané v OT sítích a umělo předávat data IPFIX do systému SIEM.

Řešení

EG.D nasadila řešení Flowmon, které tvoří přibližně 90 sond Flowmon sbírajících data v klíčových bodech sítě, zatímco stávající routery zajišťují další statistiky síťového provozu. Všechna data jsou pak ukládána a analyzována v centrálním virtuálním Flowmon kolektoru.

„Ihned po nasazení nám systém pomohl identifikovat několik chybně nakonfigurovaných zařízení. Umožňuje nám vidět veškerý provoz na jednom místě a dokáže nás varovat před případnými problémy. Poskytuje nám informace o využití sítě, poukazuje na potenciální úzká místa, odhaluje hrozby v síti a podává zprávy o různých anomáliích síťového provozu,“ říká Keprt.

Díky zvolenému řešení získala společnost EG.D dokonalý přehled o celé své rozvodné síti zaručující dostatečnou transparentnost i povědomí o potenciálních problémech „Díky řešení Flowmon máme jistotu, že žádný problém neuniká naší pozornosti a vždy máme čas zakročit a věci napravit,“ upřesňuje Keprt. „Poskytuje nám poznatky, které nám umožňují proaktivní správu naší operační sítě a tím zajištění stabilní dodávky služeb našim zákazníkům.“

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo