Odpadové hospodářství

Kompletní přehled o dění ve firemní síti

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. patřící do rakouského koncernu AVE je třetím největším soukromým podnikem v oblasti odpadového hospodářství na území České republiky. Prostřednictvím svých 50 poboček obsluhuje v České republice více než 1,5 milionů obyvatel a zaměstnává 1300 zaměstnanců.

Výzvy

  • Rozsáhlá počítačová sít čítající více než 400 počítačů, 50 nezávislých LAN sítí a datové centrum
  • Použité SNMP statistiky nevyhovovaly požadavkům zákazníka pro správu sítě a síťovou bezpečnost
  • IT administrátoři požadovali kompletní monitorování centrály, data centra i jednotlivých poboček a detailní informace o provozu v síti, jeho struktuře a vývoji v čase

Přínosy

  • Významné snížení nákladů na správu sítě
  • Úspora desítek tisíc korun měsíčně za MPLS konektivitu
  • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti
  • Viditelnost do sítě včetně detailního přehledu o chování uživatelů a zařízení na síti

Nasazené produkty

  • Flowmon kolektor (Virtual)

Situace

Pro přehled o dění v počítačové síti byly využívány SNMP statistiky z aktivních prvků, které však neobsahovaly důležité informace o skutečné struktuře provozu, využívaných službách, jednotlivých komunikacích a mnoho dalšího. Proto IT administrátoři velmi uvítali možnost vyzkoušet a následně i implementovat řešení Flowmon, od kterého si slibovali především:

  • kompletní monitorování centrály, data centra i jednotlivých poboček,
  • získání detailních informací o provozu v síti, jeho struktuře a vývoji v čase.

Cílem bylo získané informace použít především pro optimalizaci datových přenosů, efektivnější správu a zvýšení bezpečnosti sítě.

Díky optimalizaci struktury provozu a odstranění chyb jsme výrazně snížili vytížení nejen vnitřní sítě, ale především MPLS sítě. To nám přináší měsíční úsporu v řádu desetitisíců korun, a proto do budoucna plánujeme rozšíření implementace řešení Flowmon o nasazení virtuální sondy pro rozkrytí komunikací ve virtuálním prostředí.“, Jan Svatoš, ředitel IT.

Řešení

Splnění všech požadavků na monitorování sítě bylo zajištěno prostřednictvím nasazení Flowmon kolektoru ve formě virtuálního zařízení do VMware prostředí. Flowmon kolektor přijímá statistiky o síťovém provozu (ve formátu NetFlow a sFlow) z přepínačů a směrovačů umístěných v centrále společnosti i ve všech pobočkách. Tyto statistiky ukládá, analyzuje a poskytuje detailní přehled o dění v počítačové síti celé společnosti několik měsíců zpětně.

Flowmon kolektor také automaticky vytváří PDF a CSV reporty o stavu sítě a pravidelně je zasílá IT specialistům a ředitelům jednotlivých poboček. Díky tomu mají přehled o dění na firemní síti a mohou v případě jakékoliv nežádoucí situace okamžitě reagovat.

„Řešení Flowmon nám poskytlo kompletní přehled o dění v naší síti a umožnilo nám rozkrýt veškeré komunikace v reálném čase, ale i řadu měsíců zpět. Díky těmto klíčovým informacím jsme objevili řadu nežádoucích stavů v sítí – ať již v podobě chyby v kancelářském softwaru na několika stanicích, která způsobovala opakované cyklické stahování aktualizací nebo chyby při komunikaci s tiskovým serverem.

Díky optimalizaci struktury provozu a odstranění chyb jsme výrazně snížili vytížení nejen vnitřní sítě, ale především MPLS sítě. To nám přináší měsíční úsporu v řádu desetitisíců korun, a proto do budoucna plánujeme rozšíření implementace řešení Flowmon o nasazení virtuální sondy pro rozkrytí komunikací ve virtuálním prostředí.“

Jan Svatoš
Ředitel IT
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial