Energetika
Znalost charakteristik provozu a toků v síti umožňuje provádět kvalifikovaná rozhodnutí

Akciová společnost Čepro zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil.


Výzvy

  • Centrální monitoring a správa sítě s desítkami dislokovaných poboček
  • Rozšiřitelnost o další zdroje datových toků
  • Splnění legislativních požadavků

Přínosy

  • Provozování a zajištění bezpečnosti pro kritickou infrastrukturu
  • Získání viditelnosti do aplikační vrstvy
  • Proaktivní detekce anomálií v síti

Nasazené produkty

  • Flowmon sonda
  • Flowmon kolektor
  • Flowmon ADS

Situace

Datová síť společnosti Čepro čítá desítky prvků v mnoha lokalitách po celé České republice, přičemž je s ní spojena také komunikace z jednotlivých čerpacích stanic EuroOil. V datové síti Čepro probíhá jak komunikace uživatelů s podnikovými systémy, tak vysoce kritická komunikace technologických systémů a celků.

Datová síť společnosti Čepro je součástí kritické infrastruktury státu, proto byly na požadované řešení kladeny nejvyšší nároky nejen z pohledu viditelnosti do sítě a monitoringu, ale také ze strany zvýšení bezpečnosti.

Řešení

Před začátkem implementace proběhlo místní šetření a bylo stanoveno vhodné umístění a zapojení v rámci rozsáhlé sítě Čepro. Společnost požadovala viditelnost do aplikační vrstvy, proto byla součástí nasazení Flowmon sonda, na níž je zrcadlen datový provoz z páteřních směrovačů. Sonda po zpracování dat provede jejich export na virtuální kolektor IFC-500- VA instalovaný ve virtuálním prostředí VMware společnosti Čepro. Nasazení do virtuálního prostředí zajišťuje efektivní využití předchozích investic do hardwaru a současně splňuje požadavky na budoucí rozšiřování. Díky použití samostatného kolektoru je umožněno rozšiřovat monitoring datových toků o další zdroje dat.

Data sbíraná do virtuálního kolektoru jsou permanentně vyhodnocována modulem Flowmon ADS, který provádí analýzu chování sítě. Díky strojovému učení a systému Flowmon Threat Intelligence modul efektivně vyhodnocuje odchylky v chování, detekuje a reportuje bezpečnostní události. Zároveň také poskytuje relevantní data k jejich vyhodnocení.

“Prioritou naší společnosti bylo zajistit splnění požadavků na kritickou informační infrastrukturu z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti a dle §17 vyhlášky 316/2014 Sb. Díky zavedení řešení Flowmon jsme toho cílového stavu dosáhli. Získali jsme viditelnost do síťového provozu naší společnosti. Znalost charakteristik provozu a toků v síti nám umožňuje provádět kvalifikovaná nákupní rozhodnutí, stejně jako odhalovat a eliminovat nežádoucí anomálie v naší infrastruktuře. Členové týmu oceňují výbornou technickou podporu ze strany dodavatele i bezproblémovou integraci v rámci koncepce naší společnosti.“, Ing. Martin Kundera, vedoucí odboru IT.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo