Nemocnice
Rozšíření bezpečnostních nástrojů o detekci anomálií v nemocniční síti

Thomayerova nemocnice je moderně se rozvíjející klinické centrum, kde se poskytuje specializovaná medicína na velmi vysoké úrovni a které současně poskytuje zázemí odborníkům z mnoha lékařských oborů. Odborná pomoc se zaměřuje především na pediatrické obory, traumatologii, onkologii, pneumologii, neurologii a mnohé další.


Výzvy

 • Rozsáhlá datová síť
 • Provoz kritických systémů a aplikací
 • Wi-fi síť pro pacienty
 • Bezpečný perimetr, ale chybějící monitoring provozu v rámci interní datové sítě

Přínosy

 • Sledování veškerého provozu, historie cca 1 rok
 • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti
 • Snížení nákladů na správu sítě
 • Vynikající poměr cena/výkon

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon sonda

Situace

Na celonemocniční datové síti, která pokrývá areál o velikosti 18 ha, jsou provozované kritické nemocniční informační systémy, archivační systémy obrazové dokumentace stejně jako ekonomické a provozní systémy. Síť používají pro komunikaci také pokročilé diagnostické přístroje a je umožněn přístup na Internet pro zaměstnance a pacienty. Vysoké nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou tak samozřejmostí.

Stávající koncept bezpečnosti spoléhá na bezpečný perimetr a rozdělení provozu do samostatných virtuálních LAN v rámci jedné fyzické infrastruktury.

Požadavky zákazníka:

 • Nezávisle sledovat a analyzovat veškerý provoz datové sítě
 • Automaticky odhalovat bezpečnostní a provozní problémy
 • Kontrolovat skutečnou dostupnost kritických systémů
 • Eliminovat nežádoucí aplikace, sdílení obsahu
 • Předcházet potenciálním únikům dat

Řešení

Sonda Flowmon Probe 2000 vybavená dvojící monitorovacích portů sleduje veškerý provoz dvojice páteřních přepínačů. K dlouhodobému uložení naměřeného provozu slouží integrovaný kolektor o kapacitě 500GB. Veškerý měřený provoz je automaticky vyhodnocován prostřednictvím Flowmon ADS, nástroje pro pokročilou analýzu provozu datové sítě. Zjištěné provozní a bezpečnostní problémy jsou zaznamenány jako události. Integrovaný kolektor s aplikací Monitorovací Centrum vytváří souhrnné manažerské reporty o struktuře a charakteru provozu, které jsou dostupné online.

„Naším cílem bylo rozšířit stávající prvky bezpečnosti IS v Thomayerově nemocnici (Firewall, IDS/ IPS, Antivir, Spamfilter, bezpečnostní politiky) o další stupeň. Byla zvolena sonda pro monitoring datových toků založená na NetFlow a software pro detekci anomálií a nežádoucího chování. Vybrali jsme řešení Flowmon. Díky tomuto cenově výhodnému řešení jsme získali detailní přehled o dění v naší infrastruktuře a zlepšili jsme tak možnost efektivně čelit dnešním i budoucím kybernetickým hrozbám. Dále velmi oceňujeme snadnou správu pomocí webového rozhraní a také rychlou implementaci.“, Ing. Martin Gonda, vedoucí odboru telematiky.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo