Nemocnice

Rozšíření bezpečnostních nástrojů o detekci anomálií v nemocniční síti

Thomayerova nemocnice je moderně se rozvíjející klinické centrum, kde se poskytuje specializovaná medicína na velmi vysoké úrovni a které současně poskytuje zázemí odborníkům z mnoha lékařských oborů. Odborná pomoc se zaměřuje především na pediatrické obory, traumatologii, onkologii, pneumologii, neurologii a mnohé další.

Výzvy

 • Rozsáhlá datová síť
 • Provoz kritických systémů a aplikací
 • Wi-fi síť pro pacienty
 • Bezpečný perimetr, ale chybějící monitoring provozu v rámci interní datové sítě

Přínosy

 • Sledování veškerého provozu, historie cca 1 rok
 • Automatizace procesů správy sítě a bezpečnosti
 • Snížení nákladů na správu sítě
 • Vynikající poměr cena/výkon

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon sonda

Situace

Na celonemocniční datové síti, která pokrývá areál o velikosti 18 ha, jsou provozované kritické nemocniční informační systémy, archivační systémy obrazové dokumentace stejně jako ekonomické a provozní systémy. Síť používají pro komunikaci také pokročilé diagnostické přístroje a je umožněn přístup na Internet pro zaměstnance a pacienty. Vysoké nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou tak samozřejmostí.

Stávající koncept bezpečnosti spoléhá na bezpečný perimetr a rozdělení provozu do samostatných virtuálních LAN v rámci jedné fyzické infrastruktury.

Požadavky zákazníka:

 • Nezávisle sledovat a analyzovat veškerý provoz datové sítě
 • Automaticky odhalovat bezpečnostní a provozní problémy
 • Kontrolovat skutečnou dostupnost kritických systémů
 • Eliminovat nežádoucí aplikace, sdílení obsahu
 • Předcházet potenciálním únikům dat

Řešení

Sonda Flowmon Probe 2000 vybavená dvojící monitorovacích portů sleduje veškerý provoz dvojice páteřních přepínačů. K dlouhodobému uložení naměřeného provozu slouží integrovaný kolektor o kapacitě 500GB. Veškerý měřený provoz je automaticky vyhodnocován prostřednictvím Flowmon ADS, nástroje pro pokročilou analýzu provozu datové sítě. Zjištěné provozní a bezpečnostní problémy jsou zaznamenány jako události. Integrovaný kolektor s aplikací Monitorovací Centrum vytváří souhrnné manažerské reporty o struktuře a charakteru provozu, které jsou dostupné online.

„Naším cílem bylo rozšířit stávající prvky bezpečnosti IS v Thomayerově nemocnici (Firewall, IDS/ IPS, Antivir, Spamfilter, bezpečnostní politiky) o další stupeň. Byla zvolena sonda pro monitoring datových toků založená na NetFlow a software pro detekci anomálií a nežádoucího chování. Vybrali jsme řešení Flowmon. Díky tomuto cenově výhodnému řešení jsme získali detailní přehled o dění v naší infrastruktuře a zlepšili jsme tak možnost efektivně čelit dnešním i budoucím kybernetickým hrozbám. Dále velmi oceňujeme snadnou správu pomocí webového rozhraní a také rychlou implementaci.“

Ing. Martin Gonda
Vedoucí odboru telematiky
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial