Banking a Finance

Viditelnost do síťového provozu v bankovním sektoru

Slovenská Sporiteľňa má najdlhšu tradíciou sporiteľníctva na Slovensku. V roku 2001 sa spoločnost začlenila do silnej finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Slovenská Sporiteľňa patrí k najväčším bankám v krajine s počtom klientov takmer 2,4 milióna a počtom zamestnancov približne 4 tisíc. Je lídrom na trhu v celkových aktivitách, poskytnutých retailových úveroch a vkladoch. Drží tak isto prvenstvo v počte bankomatov a pobočiek, kde do dnešného dňa prevádzkuje 292 pobočiek a 17 firemných centier.

 

Výzvy

 • Rozsiahla WAN sieť čítajúca viac ako 150 pobočkových zariadení, 100+ nezávislých LAN sietí a dve dátové centrá
 • Existujúci monitoring nebol schopný poskytnúť v dostatočnej kvalite a efektivite potrebné informácie pre správu siete a sieťovú bezpečnosť
 • Nedostatok informácií o prevádzke a udalostiach vyskytujúcich sa na vnútornej sieti

Přínosy

 • Viditeľnosť do siete vrátane detailného prehľadu o chovaní užívateľov a zariadeniach v sieti
 • Zvýšenie bezpečnosti počítačovej siete a s tým súvisiaca kontrola prístupov k ICT zdrojom.
 • Efektívnejšia správa a dohľad nad sieťou
 • Pomoc pri troubleshootingu a riešení problémov v sieti

Nasazené produkty

 • Flowmon ADS
 • Flowmon kolektor
 • Flowmon sonda

Situace

Sieťové oddelenie spoločnosti rieši na dennej báze desiatky úkonov týkajúcich sa bežnej správy IT infrastruktury. Z pohľadu bezpečnosti chýbala nutná viditeľnosť v existujúcej sieťovej infraštruktúre.Vzhľadom ktomu vznikla požiadavka na implementáciu monitoringu dátovej komunikáce spĺňajúcej nasledujúce požiadavky:

 • kompletní monitoring WAN siete (pobočková sieť po celom Slovensku),
 • detailný monitoring LAN siete vrátane dvoch dátových centier a DMZ,
 • efektívnejšia správa a dohľad nad sieťou, pomoc pri troubleshootingu a riešení problémov,
 • potreba analýzy a vyhodnocovania sieťovej prevádzky pre potreby detekcie bezpečnostných udalostí a anomálií.

Řešení

Požiadavky spoločnosti boli vyriešené vďaka distribuovanému Flowmon riešeniu skladajúceho sa z:

 • centrálneho 12TB Flowmon kolektoru,
 • štyroch virtuálnych Flowmon sond implementovaných v lokalitách s nutnosťou monitoringu QoS/VoIP parametrov alebo neschopnosťou zariadení posielania Netflow,
 • 25 aktívnych prvkov zasielajúcich NetFlow export dáta do centrálneho kolektora.

Vyššie uvedené riešenie je plne zintegrované s interným SIEM systémom pomocou syslog správ za účelom jednotného miesta zberu a vyhodnocovania bezpečnostných incidentov. Nad Flowmon logikou jsou nasadené viaceré korelačné pravidlá a ďalej sa s Flowmon výstupom pracuje v zmysle existujúcich procesov Incident manažmentu.

„Flowmon nám priniesol viditeľnosť na sieťovej úrovni, ktorá nám predtým chýbala. Vďaka integrácii do štandardného procesu riadenia bezpečnostných incidentov sme zvýšili našu schopnosť incidenty včaš identifikovať a vhodne na ne reagovať.“

Ján Adamovský
CISO
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial