Pojišťovna
Jak OZP našla úzká hrdla a zrychlila odezvu o desítky procent

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky a expozitury má nejen v Praze, ale i dalších dvaceti městech. Svým klientům nabízí pohodlný přístup ke všem službám a informacím pomocí elektronického portálu VITAKARTA ONLINE a také pomocí aplikace pro chytré telefony mVITAKARTA. Systematicky přistupuje rovněž k informovanosti a vzdělávání veřejnosti, například kampaní „Kolik stojí Vaše zdraví“.


Výzvy

  • Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti datové sítě a spolehlivosti IT služeb
  • Stovky uživatelů interních aplikací a stovky tisíc uživatelů aplikace VITAKARTA ONLINE

Přínosy

  • Ucelené řešení s vazbou na stávající dohledové systémy IT infrastruktury
  • Reporting o objemu a struktuře provozu datové sítě s plnou historií 1 rok
  • Automatická detekce a hlášení incidentů
  • Monitorování výkonu a odezvy aplikací v reálném čase

Nasazené produkty

  • Flowmon sonda
  • Flowmon kolektor
  • Flowmon ADS
  • Flowmon APM

Situace a řešení

Oborová zdravotní pojišťovna využívá řešení Flowmon od června 2014. Hlavní motivací pro jeho implementaci bylo zajištění provozního a bezpečnostního monitoringu provozu datové sítě v návaznosti na již implementovaná řešení v oblasti dohledu IT infrastruktury (Novicom MoNet) a řízení přístupu do sítě (Novicom AddNet). Zjištěné incidenty jsou automaticky reportovány do prostředí MoNet s možností okamžité reakce na incident prostřednictvím systému AddNet.

Monitorování výkonu aplikací – nová výzva

Oborová zdravotní pojišťovna provozuje dvě skupiny aplikací.

První skupina aplikací tvoří samoobslužný portál pro pojištěnce VITAKARTA ONLINE, který je provozován v datovém centru a de facto nahrazuje pobočky pojišťovny. Z tohoto pohledu je zásadní zajistit vysokou dostupnost a spolehlivost aplikace tak, aby uživatelé mohli bez zbytečných prodlev, čekání a aplikačních chyb realizovat požadované činnosti nebo získat hledané informace. V minulosti se OZP setkávala se stížnostmi klientů na špatnou dobu odezvy VITAKARTA ONLINE. Díky omezené viditelnosti bylo pro IT oddělení pojišťovny složité a časově náročné identifikovat zdroje chyb a příčiny zhoršující se doby odezvy aplikace. To se nasazením Flowmon APM v lednu 2015 změnilo. V případě, že dojde ke zhoršení kvality aplikace, jsou pracovníci IT okamžitě informováni, co přesně a kdy vykazovalo problém, a mohou jej tak efektivně řešit. Tím dochází nejen ke zlepšení zákaznické zkušenosti, která se rovněž stává měřitelnou a prokazatelnou. Samozřejmostí jsou reporty pro management.

Druhou skupinou tvoří interní aplikace, zajišťující chod OZP. Tyto aplikace jsou používány všemi zaměstnanci pojišťovny na denní bázi a přímo tak ovlivňují efektivitu práce a kvalitu služeb, které pojišťovna svým klientům poskytuje.

„Aplikaci VITAKARTA ONLINE využívají desítky tisíc klientů naší pojišťovny. Odezva aplikace a spokojenost uživatelů je pro nás absolutní prioritou. Díky Flowmon APM jsme identifikovali úzká místa, jejichž optimalizací jsme dosáhli zrychlení doby odezvy aplikace v desítkách procent. Navíc jsme schopni vše doložit konkrétními čísly a reporty o plnění SLA. To stejné platí i pro naše interní aplikace.“, Ing. Jan Devetter, vedoucí IT oddělení.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo