Energetika
Detekce a vizualizace incidentů v decentralizované síti

NAFTA je přední slovenská společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování a budování podzemních zásobníků zemního plyn. Společnost je slovenským lídrem na poli průzkumu a těžby uhlovodíků. Skladovací kapacita podzemních zásobníků zemního plynu, které spravuje, představuje v současnosti 2,6 mld. metrů kubických.


Výzvy

 • Rozsáhlá síťová infrastruktura soustředěná v několika lokalitách
 • Absence nástroje pro získávání přehledných informací o síťových tocích
 • Obtížná detekce provozních a bezpečnostních anomálií v síti

Přínosy

 • Detekce a upozorňování na anomálie v síťovém provozu
 • Přehledné zobrazení incidentů – možnost zobrazit detaily toků
 • Notifikace v případě incidentů
 • Efektivní sběr datových toků z různých kontrolních bodů
 • Centrální správa prostřednictvím Flowmon kolektoru
 • Flowmon sondy
 • Flowmon kolektor
 • Flowmon ADS

Situace

Síťové oddělení a oddělení aplikací a bezpečnosti postrádalo viditelnost do datových toků síťového provozu pro účely detekce provozních a bezpečnostních anomálií, které mohou přímo ovlivňovat kritické systémy podniku. Síťová infrastruktura společnosti NAFTA je diverzifikovaná do jednotlivých uzlů v rámci několika lokalit. Cílem nasazením monitorovacího nástroje bylo:

 • pokrýt monitoringem kompletní LAN,
 • zvýšit bezpečnost perimetru a interního prostředí,
 • získat analytické možnosti nad samotnou detekcí provozních, výkonnostních a bezpečnostních incidentů.

Řešení

Implementace řešení Flowmon byla realizována decentralizovaným způsobem ve třech geograficky odlišných lokalitách, a zároveň kombinovaným sběrem datových toků. Ve dvou lokalitách probíhá sběr flow dat prostřednictvím dvou a čtyř-portových Flowmon sond. Ve třetí lokalitě generují NetFlow aktivní síťové prvky. Správa řešení je realizována centrálně pomocí 3 TB Flowmon kolektoru. Detekci provozních a bezpečnostních anomálií obstarává modul Flowmon Anomaly Detection System (ADS). Během nasazení bylo třeba především nastavit příslušné filtry a detekční metody.

„Flowmon nám přinesl nový pohled na dění v síti. Po definování parametrů, filtrů a detekčních metod jsme dosáhli toho, že Flowmon zobrazí globální pohled na toky v síti a anomálie v jednom dashboardu. Máme přitom možnost detailně prozkoumat příslušnou anomálii anebo incident. Na základě uložené historie potom lze porovnávat dění v síti v minulosti se současnou situací.“, Ing. Branislav Pudmarčík, vedoucí oddělení aplikací a bezpečnosti.

„Flowmon nám pomáhá řešit incidenty v síti, a to díky detailnímu vhledu do síťového provozu ve více lokalitách/komunikačních a kontrolních bodech.“, Ing. Anton Piovarči, vedoucí oddělení síťových služeb.

Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.
Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.
Živé demo