Flowmon

[Ukončený projekt] Výzkum a vývoj pokročilých analytických nástrojů pro analýzu bezpečnostních a výk

Kód projektu:TH02010185
Období řešení:1/2017 - 12/2019
Spolupracujíci organizace:Masarykova univerzita (Ústav výpočetní techniky)

Anotace

Cílem projektu je vytvořit software pro vizualizaci a pokročilou analýzu chování síťové infrastruktury, aplikací a služeb (angl. IT operations analytics, ITOA). Software bude provádět sběr, korelaci, analýzu, interpretaci a vizualizaci událostí pozorovaných v síťovém provozu. Software bude poskytovat historické, současné a prediktivní zobrazení dění na síti a umožní správcům lepší orientaci a pochopení souvislostí v probíhajících dějích. Automatická analýza bezpečnostních a výkonnostních událostí urychlí a zpřesní určování příčin problémů v infrastruktuře a jejich odstranění. Výsledkem projektu budou nové technologie, které umožní vytvořit nový produkt pro oblast ITOA s významným celosvětovým tržním potenciálem, který společnost Flowmon Networks uvede na trh po ukončení projektu.
 

Výsledky