Software pro prezentaci a analýzu komplexních událostí v doméně ITOA

Software umožňuje definovat komplexní události pro agregované výkonnostní metriky datové sítě. Pro agregované metriky je možné definovat libovolný alert na základě jednotlivých podmínek i jejich kombinace. Vytvořený software dále umožňuje sledování trendů výskytu událostí v čase. Aktuálně zobrazené období je srovnáno s předchozím obdobím stejné délky s procentuálním vyjádření změny. Prezentační vrstva implementuje různé úrovně detailu navržené na základě výzkumu v oblasti UX (user experience) s potenciálními uživateli.

Type: R - Software

Keyword: Výkonnost síťové metriky, CEP, zpracování komplexních událostí, analýza trendů, UX, uživatelská zkušenost

License: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.