Software pro inteligentní analýzu výkonu sítě a aplikací

Účelem výsledku “Software pro inteligentní analýzu výkonu sítě a aplikací” je zprostředkovat (zajistit provedení) analýzu dat, která mají povahu časové řady a předat zpět identifikované anomálie formou událostí. Software je ve společnosti Flowmon Networks vyvíjen pod názvem FDP (Flowmon Data Provider), neboť se v průběhu řešení projektu ukázalo, že jeho využití a funkčnost bude širší proti původnímu plánu. FDP integruje API modulu TSA (výsledek TH02010185-V7), prostřednictvím kterého registruje k analýze jednotlivé časové řady včetně nastavení parametrů a metod analýzy, průběžně předává hodnoty sledovaných časových řad a zpětně reportuje zjištěné anomálie formou událostí. Nad rámec původní plánu rovněž umožnuje pro vybrané časové řady získat trendy a tyto předat k prezentaci uživateli. Implementováno řešení s knihovnou RabbitMQ a probíhají první nasazení s tímto messaging systémem v distribuované architektuře. Cílem vývoje FDP je také zajištění komunikace jednotlivých modulů mezi sebou tedy i dalších výsledků v rámci projektu ITOA s řešením Flowmon.

Type: R - Software

Keyword: časové řady; Flowmon Data Provider; anomálie; trend; detekce; integrace; analýza výkonnosti

Licence: V = Výsledek je využíván vlastníkem