Flowmon

Přehled a hodnocení nástrojů a metod pro zpracování událostí

Technická zpráva shrne a zhodnotí dostupné metody a nástroje pro komplexní zpracování událostí. Zpráva bude obsahovat popis testovaných technologií, provedených experimentů a jejich výsledků. Technologie budou hodnoceny z hlediska použitelnosti pro zpracování síťových dat. Získané znalosti a zkušenosti poslouží jako základ pro návrh dotazovacího jazyka, jehož podpora bude implementována v rámci výstupu Software pro vyhodnocování a dotazování komplexních událostí v doméně ITOA
Druh:O - ostatní
Klíčová slova:složité události; CEP
Licence:
WWW: