Specifikace SW pro IT operations analytics

Technická zpráva bude specifikovat požadavky na chování, vlastnosti a očekávané parametry výsledného systému. Návrh architektury systému zohlední požadavky založené na praktických zkušenostech s používáním stávajících řešení. Specifikace podrobně popíše požadavky na jednotlivé části systému, které vzniknou jako softwarové výstupy projektu. Součástí zprávy bude návrh integrace softwarových výstupů do existujícího systému hlavního řešitele

Type: O - ostatní

Keyword: aplikace; sítě; výkony; monitorování; události; korelace; trendy; analýzy; operace; ITOA; APM