Flowmon

[Ukončený projekt] Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Kód projektu:VI20172020064
Období řešení:1/2017 - 12/2020
Spolupracujíci organizace:CESNET, z. s. p. o., Netcope Technologies, a.s.

Anotace

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o podrobnější analýzu vybrané části provozu. Sondy budou na základě požadavků provádět dodatečné zpracování, např. analýzu aplikačních protokolů či záchyt celých paketů. V rámci projektu vznikne sonda pro zpracování protokolu 400 Gb/s Ethernet.

Výsledky

ministerstvo_vnitra_logo.png