Modul Flowmon exportéru pro záchyt celých paketů

Výsledkem je softwarový modul tzv. Flowmon exportéru implementující efektivní podporu záchytu provozu pro rychlost linky 100 Gb/s.
Softwarový modul podporuje karty společnosti Netcope Technologies (NFB-200G2QL a starší NFB-200G2Q). Výsledek je dostupný jako rozšiřující modul Flowmon Traffic Recorder verze 10.x na komerční bázi. Implementace počítá s budoucí změnou hardware a je tak částečně připraven na karty jiných výrobců případně na novou generaci karet včetně rychlejšího síťového rozhraní. Osazená karta je rozpoznána automaticky. Záchyt provozu je realizován prostřednictvím jednotlivých pravidel pro záchyt provozu na L2-L4, případně L7, která je možné kombinovat prostřednictvím logických spojek AND, OR, NOT do komplexních filtrů. Záchyt je možné plánovat jako úlohu se spuštěním v daném čase. Sonda předává zachycené pakety kontinuálně na tzv. Kolektor, který je ukládá do souboru ve formátu PCAP k příslušným pravidlům záchytu provozu. Z celkového datového toku je možné zachytit prostřednictvím 1000 souběžných pravidel a uložit až 500 Mb/s provozu.

Type: R - Software

Keyword: Zachytávání paketů; Flowmon exporter; NetFlow; IPFIX 100 Gbps Ethernet

License: Vlastník licence (Flowmon Networks a.s.) požaduje licenční poplatek. Výsledek je využíván vlastníkem.