Moduly pro řízení míry detailu na základě detekce hrozeb

Implementovaný software podporuje automatizované řízení záchytu provozu v plném rozsahu na základě detekovaných anomálií prostředky behaviorální analýzy. 

Type: R - Software

Keyword: detekce anomálií, paketový záchyt, záchyt na základě událostí

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.