Software pro řízení a sběr výstupů IDS na monitorovacích sondách

Software zajišťující integraci výstupů z IDS běžících na monitorovacích sondách do uživatelského rozhraní ADS. Pomocí tohoto softwaru je možné IDS z uživatelského rozhraní aplikace ADS také konfigurovat. Tento výsledek přinese základní možnost ovlivňování procesu monitorování sítí formou selektivního určení části provozu k detailnější analýze či uložení. Software je z velké části nezávislý na použitém hardware, díky čemuž bude možné jej použít i v implementacích mimo projekt.
  • Type: R-software
  • Keyword: IDS, signatura, detekce útoků, Suricata
  • License: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
  • www: portal.flowmon.com