Software pro řízení a sběr výstupů IDS na monitorovacích sondách

Software zajišťující integraci výstupů z IDS běžících na monitorovacích sondách do uživatelského rozhraní ADS. Pomocí tohoto softwaru je možné IDS z uživatelského rozhraní aplikace ADS také konfigurovat. Tento výsledek přinese základní možnost ovlivňování procesu monitorování sítí formou selektivního určení části provozu k detailnější analýze či uložení. Software je z velké části nezávislý na použitém hardware, díky čemuž bude možné jej použít i v implementacích mimo projekt.

Type: R-software

Keyword: IDS, signatura, detekce útoků, Suricata

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.

www: portal.flowmon.com