Systém pro adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích

Současné systémy pro bezpečnostní analýzu a monitorování počítačových sítí se skládají ze dvou základních částí: síťových sond pro sběr dat a centrálního kolektoru pro ukládání zachycených dat a identifikaci hrozeb. Data při tomto typu monitoringu tečou v zásadě pouze směrem od sond ke kolektoru, neexistuje automatická zpětná vazba ovlivňující proces záchytu dat v reakci na aktuální bezpečnostní situaci. Funkční vzorek představuje komplexní systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce bezpečnostních hrozeb a kvalitnějšího sběru dat ve vysokorychlostních počítačových sítích.

Type: G - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)

Keyword: high-speed networks; network monitoring; threat detection; network security; collector; probe; Ethernet

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.