Flowmon

[Ukončený projekt] Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Kód projektu:TN01000077
Období řešení:1/2019 - 12/2020
Spolupracujíci organizace:

Masarykova univerzita (hlavní příjemce)
AXENTA a.s.
CAMEA, spol. s r.o.
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Unicorn Systems a.s.
UNIS, a.s.
Vysoké učení technické v Brně  

Anotace

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

Výsledky