Systém pro správu zdrojů

Software umožňuje uživatelům (administrátorům a síťovým správcům) ukládat a aktualizovat seznam provozovaných zařízení v infrastruktuře tak, aby na místo technických termínů jako je „profil“, „kanál“ nebo „kapitola“ pracovali se systémem intuitivně a prostřednictvím obecně používaných termínů jako je síť, zařízení, služba apod. Software slouží ke zjednodušení a zpřehlednění práce administrátorům. Jedná se o nástroj, pomocí kterého jsou administrátoři schopni jednoduše zjišťovat aktuální stav. Řešení umožňuje generovat konfigurace podle stavu spravovaných zdrojů, což sníží chybovost vytvářených konfigurací.

Type: R - Software

Keyword: asset; asset management; Flowmon Networks; network monitoring; IPFIX; visualization

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.