Rozšíření Flowmon Collector pro ICS/SCADA

Výsledkem je zapracovánı́ výsledku “Balík analyzátorů ICS protokolů” (vlastníkem je VUT), do platformy Flowmon, konkrétně Flowmon sondy, která tak podporuje rozšířené IPFIX záznamy pro vybrané protokoly z rodiny ICS. Flowmon Collector nabízí podporu specifických položek pro ICS protokoly s možností́ detailní́ analýzy rozšířených statistik ve formátu IPFIX obsahujících tyto položky. Podpora zahrnuje vyhledávání, vytváření́ profilů, reportů, dashboardů. Vytvořený výsledek zajistí detailní́ viditelnost a analytiku pro prostředí ICS/SCADA v rozsahu podporovaných protokolů.

Type: R - Software

Keyword: ICS protocols; IoT; Flowmon Probe; IPFIX records; NetFlow; Flowmon Collector; MODBUS; MQTT; DNP3; S7comm

License: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.