Prototypová implementace nástroje pro vizuální analýzu časově orientovaných dat

Prototypová implementace nástroje pro vizuální analýzu časově orientovaných řad (dále jen Incident Analyzer) je interaktivní nástroj pro provádění analýzy událostí získaných z externí služby Flowmon REST API. Nástroj má za cíl demonstrovat využití konceptů analytical provenance a visual querying v procesu analýzy časově orientovaných dat (např. záchyt komunikace v dohlížené ICS infrastruktuře. Analytical provenance je koncept, který zajistí podstatné zjednodušení procesu analýzy, neboť umožňuje nejen uchovávat ale současně i vizualizovat všechny kroky analýzy. Tím bude dosaženo rychlejší orientace analytika ve složitějších analytických postupech a zároveň dojde k usnadnění tvorby reportu (protokolu o analýze), v němž je obsažen i samotný postup analýzy. Visual querying pak umožňuje provádět filtrace či selekce údajů skrze interaktivní vizualizace místo zadávání podmínek pouze jako textový vstup; jako takový zrychluje tzv. drill-down (zanořování a zpřesňování) vyhledávaných informací.

Type: R - Software

Keyword: vizuální analýza; analytická provenance; grafické dotazování; webová aplikace; proof-of-concept

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.