Inteligentní senzory pro měření a analýzu cloudového prostředí (MACE)

Cílem projektu je vytvořit inteligentní senzory pro měření a analýzu síťového provozu v cloudovém prostředí. Budou zkoumány nové způsoby měření s důrazem na optimalizaci používaných výpočetních zdrojů, autonomní chování senzorů a vytváření provozních telemetrických informací o chování celého systému. Správa, řízení a předávání dat z měřicích senzorů, bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a zneužití. Měřicí senzory budou poskytovat přesné a spolehlivé informace o dějích v cloudu a zároveň se budou snažit minimalizovat provozní náklady. Výstupy projektu umožní návrh nových aplikací a služeb. Dosažení dílčích výsledků je plánováno již během řešení projektu. Výsledky budou aplikovány do produktů společnosti FN a uvedeny na trh cloudových monitorovacích řešení co nejdříve to bude možné.

leden 2019 - leden 2021
TH04010072

Výsledky

TACR