Software pro generování IP toků v cloudovém prostředí

Programové vybavení poskytuje viditelnost do síťového provozu v cloudové a kontejnerizované infrastruktuře. Hlavní částí výsledku je kontejnerizovaná sonda, kterou je možno monitorovat jak síťový provoz virtuálních strojů v rámci cloudové infrastruktury, tak i jednotlivé kontejnerizované aplikace. Aby bylo možno efektivně rozlišovat a monitorovat dynamické instance kontejnerizovaných aplikací v nejrozšířenějším prostředí Kubernetes, byl pro sondu vytvořen plugin doplňující informace o kontejnerizované infrastruktuře.

Type: R - Software

Keyword: flow monitoring; cloud; IPFIX

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.