Software pro správu a řízení měření v cloudovém prostředí

Programové vybavení umožňuje efektivní nasazení, správu a řízení systému pro monitorování síťového provozu. Hlavní částí výsledku je nástroj pro správu senzorů v cloudovém prostředí, který za pomoci nástroje Terraform umožňuje nasadit a konfigurovat sondy a kolektory produktu Flowmon. Za účelem autonomního řízení sondy po její instalaci byl vyvinut prototyp software, který sleduje stav sondy a reaguje na změny stavu úpravou konfigurace senzorů.

  • Type: R - Software
  • Keyword: flow monitoring; cloud; IPFIX
  • Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek nepožaduje licenční poplatek.