Flowmon

Software pro sběr dat z vestavěných monitorovacích služeb cloudových platforem

Programové vybavení poskytuje možnost využití nativních datových zdrojů cloudových prostředí Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS) pro monitorování síťového provozu pomocí síťových toků. Software získává informace o síťovém provozu z nativních cloudových služeb, konvertuje je do platformě nezávislého formátu IPFIX a posílá k dalšímu zpracování na kolektor síťových toků. Protože kvalitu dat z cloudových služeb nelze garantovat, je součástí výsledku je i software pro analýzu kvality získaných síťových toků, který umožňuje detekovat nejčastější problémy ovlivňující další zpracování dat.

Druh:R - Software
Klíčová slova:monitoring; cloud; native; IPFIX; quality
Licence:Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
WWW: