Software pro sběr dat z vestavěných monitorovacích služeb cloudových platforem

Programové vybavení poskytuje možnost využití nativních datových zdrojů cloudových prostředí Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS) pro monitorování síťového provozu pomocí síťových toků. Software získává informace o síťovém provozu z nativních cloudových služeb, konvertuje je do platformě nezávislého formátu IPFIX a posílá k dalšímu zpracování na kolektor síťových toků. Protože kvalitu dat z cloudových služeb nelze garantovat, je součástí výsledku je i software pro analýzu kvality získaných síťových toků, který umožňuje detekovat nejčastější problémy ovlivňující další zpracování dat.

Type: R - Software

Keyword: monitoring; cloud; native; IPFIX; quality

License: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.